fbpx Skip to content

Głos Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej na konferencji Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

Natalia Sarata wzięła udział w panelu „Przeciw mowie nienawiści – myśl globalnie, działaj regionalnie i lokalnie”, prezentując założenia edukacji antydyskryminacyjnej jako narzędzia przeciwdziałania mowie nienawiści i innych zjawisk ze spektrum dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Odniosła się do konieczności systemowej zmiany i obszaru edukacji formalnej jako przestrzeni zapobiegania i przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom. W tym kontekście przedstawiła także rzeczniczą działalność Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej i jej bieżące postulaty kierowane do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

W panelu prezentowane były także lokalne wyzwania i sukcesy realizacji działań zapobiegających i zwalczających mowę nienawiści na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym działania organizacji członkowskiej Koalicji, Fundacji Klamra, reprezentowanej na konferencji przez Dariusza Paczkowskiego. W tej części spotkania udział wzięły także osoby bezpośrednio związane z systemem edukacji formalnej, a także reprezentujące administrację centralną na poziomie regionalnym. Bieżące działania Ośrodka Rozwoju Edukacji odnoszące się do wielokulturowości i budowania kompetencji międzykulturowych przedstawiła Marzena Fałkowska, wicedyrektor ORE. Ryszard Pszczółkowski, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego z Kuratorium Oświaty w Białymstoku opowiedział o działaniach białostockiego kuratorium w ramach projektu „Podlaska mozaika”, skierowanego do szkół tego województwa. Rzecznik prasowa Wojewody Świętokrzyskiej Agata Wojda, przedstawiła działania prowadzone przez administrację centralną na poziomie regionalnym w województwie świętokrzyskim w kontekście odpowiedzialności administracji publicznej za przeciwdziałanie dyskryminacji w regionach.

Dalsze informacje na temat konferencji dostępne są poniżej:

Link – Program konferencji "Przeciw mowie nienawiści – myśl globalnie, działaj regionalnie i lokalnie

Link – Relacja z konferencji "Przeciw mowie nienawiści – myśl globalnie, działaj regionalnie i lokalnie

Link – Krótka relacja filmowa z konferencji "Przeciw mowie nienawiści – myśl globalnie, działaj regionalnie i lokalnie

 

 Save as PDF

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content