fbpx Skip to content

Dodaj nową jakość. Zaproszenie na seminarium o standardach jakości edukacji antydyskryminacyjnej

 

Celem seminarium jest zaprezentowanie nowych rozwiązań na rzecz podnoszenia jakości edukacji antydyskryminacyjnej. Zapraszamy do rozmowy o tym, jak rozwijać prowadzone przez nas działania edukacyjne, aby budować świat wolny od dyskryminacji i przemocy. 

 

Kierujemy nasze zaproszenie do:

 • animatorów i animatorek, edukatorów i edukatorek, pedagogów i pedagożek, psychologów i psycholożek…
 • nauczycieli i nauczycielek…
 • trenerów i trenerek…
 • działaczy i działaczek organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji…
 • przedstawicieli i przedstawiciele instytucji zajmujących się edukacją i/lub organizujących wydarzenia edukacyjne…
 • urzędników i urzędniczek odpowiedzialnych za politykę edukacyjną…
 • oraz wszystkich zainteresowanych edukacją i przeciwdziałaniem dyskryminacji!

Podczas naszego seminarium:

 • zaprezentujemy broszurę „Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe” –publikację opisującą kompleksowe podejście do standardów jakości edukacji antydyskryminacyjnej,
 • pokażemy ścieżkę rozwoju dla osób zajmujących edukacją antydyskryminacyjną i zainteresowanych prowadzeniem szkoleń o tej tematyce,
 • przedstawimy listę rekomendacji, które pomogą zaplanować i przeprowadzić szkolenie, festiwal, piknik lub inne wydarzenia edukacyjne w najbardziej równościowy sposób,
 • pokażemy możliwości konstruowania dokumentacji przetargowej (np. SIWZ) z uwzględnieniem perspektywy antydyskryminacyjnej i równościowej, zgodnie z Zasadą społecznie odpowiedzialnych zamówień,
 • przedstawimy Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej – ogólnopolskie stowarzyszenie osób zajmujących się edukacją i przeciwdziałaniem dyskryminacji!

Seminarium odbędzie się w Pałacu Brzozowskich w Warszawie (ul. Bracka 20a), w godzinach 10:30 -15:00. Udział w nim jest bezpłatny. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu środkami transportu publicznego dla uczestników i uczestniczek spoza Warszawy na podstawie przekazanych biletów.Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wysłanie karty uczestnictwa na adres e-mailowy: m.dymowska@tea.org.pl do dnia 10 grudnia 2011. Zachęcamy do pobrania ramowego programu spotkania. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z mailowy na powyższy adres.

Seminarium „Dodaj nową jakość — o standardach jakości edukacji antydyskryminacyjnej” jest organizowane w ramach projektu „DO-RÓWNAJ JAKOŚCI —rozwój standardów jakości edukacji antydyskryminacyjnej” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Patronem medialnym Seminarium jest portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl

 

 

 Save as PDF

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content