Skip to content

Dodaj nową jakość. Zaproszenie na seminarium o standardach jakości edukacji antydyskryminacyjnej

 

Celem seminarium jest zaprezentowanie nowych rozwiązań na rzecz podnoszenia jakości edukacji antydyskryminacyjnej. Zapraszamy do rozmowy o tym, jak rozwijać prowadzone przez nas działania edukacyjne, aby budować świat wolny od dyskryminacji i przemocy. 

 

Kierujemy nasze zaproszenie do:

 • animatorów i animatorek, edukatorów i edukatorek, pedagogów i pedagożek, psychologów i psycholożek…
 • nauczycieli i nauczycielek…
 • trenerów i trenerek…
 • działaczy i działaczek organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji…
 • przedstawicieli i przedstawiciele instytucji zajmujących się edukacją i/lub organizujących wydarzenia edukacyjne…
 • urzędników i urzędniczek odpowiedzialnych za politykę edukacyjną…
 • oraz wszystkich zainteresowanych edukacją i przeciwdziałaniem dyskryminacji!

Podczas naszego seminarium:

 • zaprezentujemy broszurę „Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe” –publikację opisującą kompleksowe podejście do standardów jakości edukacji antydyskryminacyjnej,
 • pokażemy ścieżkę rozwoju dla osób zajmujących edukacją antydyskryminacyjną i zainteresowanych prowadzeniem szkoleń o tej tematyce,
 • przedstawimy listę rekomendacji, które pomogą zaplanować i przeprowadzić szkolenie, festiwal, piknik lub inne wydarzenia edukacyjne w najbardziej równościowy sposób,
 • pokażemy możliwości konstruowania dokumentacji przetargowej (np. SIWZ) z uwzględnieniem perspektywy antydyskryminacyjnej i równościowej, zgodnie z Zasadą społecznie odpowiedzialnych zamówień,
 • przedstawimy Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej – ogólnopolskie stowarzyszenie osób zajmujących się edukacją i przeciwdziałaniem dyskryminacji!

Seminarium odbędzie się w Pałacu Brzozowskich w Warszawie (ul. Bracka 20a), w godzinach 10:30 -15:00. Udział w nim jest bezpłatny. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu środkami transportu publicznego dla uczestników i uczestniczek spoza Warszawy na podstawie przekazanych biletów.Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wysłanie karty uczestnictwa na adres e-mailowy: m.dymowska@tea.org.pl do dnia 10 grudnia 2011. Zachęcamy do pobrania ramowego programu spotkania. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z mailowy na powyższy adres.

Seminarium „Dodaj nową jakość — o standardach jakości edukacji antydyskryminacyjnej” jest organizowane w ramach projektu „DO-RÓWNAJ JAKOŚCI —rozwój standardów jakości edukacji antydyskryminacyjnej” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Patronem medialnym Seminarium jest portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl

 

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content