Skip to content

Do 21 marca trwa zbiórka funduszy na druk najnowszego raportu TEA “Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!”

 • Czy zareagowały na medialne doniesienia?
 • W jaki sposób wsparły osoby doświadczające nierównego traktowania?
 • Co zrobiły, aby unikać podobnych zdarzeń w przyszłości?
 • W jaki sposób wspierają nauczycieli i nauczycielki w przeciwdziałaniu i reagowaniu na dyskryminację w szkołach?
Zareagowałyśmy w ponad 30 sprawach, dotyczących m.in.:
 
 • Inicjowania praktyk religijnych na terenie szkoły w Golasowicach, Skarżysku, Częstochowie, Kielcach, Janowie Lubelskim,
 • Nękania ucznia pochodzenia romskiego przez rówieśników w Białymstoku,
 • Molestowania seksualnego dziewczynek w szkołach w Chodzieży, Wejcherowie, Sulmicach, Sulejowie,
 • Śmierci 14-letniego ucznia gimnazjum w Bieżuniu, spowodowanej prześladowaniami, w tym homofobią,
 • Wykonywania pozdrowienia faszystowskiego przez ucznia szkoły średniej w Rzeszowie,
 • Publicznego nawoływania do nienawiści wobec osób homoseksualnych przez nauczycielkę szkoły podstawowej w Gdańsku,
 • Ucznia szkoły podstawowej w Świnoujściu pobitego przez rówieśników i wyzywanego od „imigrantów”,
 • Ucznia nawołującego w internecie do podpalenia meczetu w Kruszynianach,
 • Nauczyciela szkoły w Białymstoku, który w zadaniu z fizyki polecił obliczyć „ilu uchodźców trzeba zepchnąć z tratwy, aby dopłynąć do celu”.
 
Wnioski z naszego poprzedniego raportu wydanego w kwietniu 2015 r. pod tytułem „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce” potwierdzają, że dyskryminacja w szkołach jest faktem. Dotyka ona uczniów i uczennic w każdym wieku. W znaczący sposób wpływa na ich bezpieczeństwo oraz możliwości uczenia się i korzystania z edukacji.  
 
O przypadkach naruszeń w szkołach regularnie informują media. Informacje dostępne opinii publicznej dostępne są też instytucjom systemu oświaty – kuratoriom, organom prowadzącym, Ministerstwu Edukacji Narodowej.
 
Nasz projekt mówi: sprawdzam! Pytamy decydentów:
 • Co zrobiliście w tych sprawach? Czy stanęliście po stronie osób dyskryminowanych? Czy broniliście praw dziecka?
 • W jaki sposób promujecie prawa człowieka, wspieracie równość i godność? 
 
Nasz raport będzie zawierał:
 • Opis aktualnego stanu prawnego – zakres odpowiedzialności poszczególnych instytucji systemu oświaty w zakresie reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji,
 • Kalendarium zdarzeń dyskryminacyjnych, które miały miejsce w szkołach w Polsce w 2015 roku – ponad 70 zgłoszeń,
 • Analizę ponad 30 interwencji TEA i reakcji instytucji na doniesienia medialne związane z dyskryminacją w szkołach,
 • Kalendarium działań promujących edukację antydyskryminacyjną podejmowanych przez instytucje systemu oświaty,
 • Analizę debaty publicznej na temat edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce,
 • Rekomendacje zmian w systemie oświaty, odnoszących się do problemu dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami.
Koszt prowadzenia badania został pokryty ze środków EOG w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” Fundacji Batorego. Teraz zbieramy środki na druk raportu i jego promocję.
 
Możesz wesprzeć naszą zbiórkę: pomagam.pl/tea2016
 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content