Skip to content

Debata “Ramy pokoju”

W debacie udział wzięły:

  • dr Ludwika Włodek – dziennikarka, wykładowczyni w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Agnieszka Kozakoszczak – prezeska zarządu i koordynatorka programu edukacyjnego w Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej.
  • Piotr Bystrianin – prezes zarządu Fundacji „Ocalenie” wspierającej migrantów i migrantki oraz prowadzącej działania na rzecz dialogu międzykulturowego.
  • Anna Mazurczak – radczyni w Zespole ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami.

Debata zostala zorganizowana przez Fundację Autonomia we współpracy z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) i Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) oraz  biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wydarzenie było tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM).

Link do wydarzenia: Debata na FB

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content