Skip to content

Czerwcówka i Walne za nami! Piąty Zarząd TEA wybrany!

Ostatni rok był dla TEA i pracowity i owocny. Wydaliśmy nową publikację „Nie(warto) się różnić?”, wypracowaliśmy nowy projekt, dzięki któremu finansujemy kolejne duże badanie, kontynuujemy działanie Kolacji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej i przygotowanie Planu Rzeczniczego oraz zapewniamy wsparcie pracy zarządu w postaci osoby zarządzającej wirtualnym biurem TEA.

Wielokrotnie zabieraliśmy głos publicznie i byliśmy obecni na wielu ważnych dla edukacji antydyskryminacyjnej wydarzeniach.

Po raz pierwszy w historii TEA nasz przekaz dotyczący edukacji antydyskryminacyjnej pojawił się w przestrzeni publicznej w postaci wystawy infografik „Dyskryminacja i edukacja” na ogrodzeniu Parku Dreszera w Warszawie.

Pracowaliśmy na rzecz realizacji naszej misji oraz celów, które sami wypracowaliśmy – nieodpłatnie i odpłatnie, wirtualnie i „ziemsko” w bardzo różnych zespołach i składach osobowych. Czerwcówka i Walne Zgromadzenie to niezwykła okazja do spotkania w szerszym gronie i porozmawiania o tym co się wydarzyło w ubiegłym roku, ale także o tym, jak widzimy przyszłość TEA, edukacji antydyskryminacyjnej i naszą jako członkiń i członków stowarzyszenia.

Jednym z ważnych punktów programu Walnego Zgromadzenia był wybór nowych władz stowarzyszenia. Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu 4. Zarząd TEA w składzie Magda "Czapka" Chustecka, Dorota Bregin, Gosia Dymowska, Ewa Stoecker i Agata Teutsch zakończył swoją działalność.  Do składu Komisji Rewizyjnej dołączyła nowa członkini, zastępując Agnieszkę Kozakoszczak. Dziękujemy osobom pracującym w Zarządzie i Komisji poprzedniej kadencji!

5. Zarząd, który będzie pracował na rzecz TEA to: Dorota Bregin, Gosia Dymowska, Ela Kielak, Ewa Okroy i Ewa Stoecker. Nowy, uzupełniony skład Komisji Rewizyjnej: Dominika Cieślikowska, Kinga Karp oraz Natalia Sarata.

Czerwcówka i Walne odbyły się w dniach 6-8 czerwca 2014 r. w Stajni Mandra – gospodarstwie agroturystycznym w otulinie Kampinosu.

Spotkanie to jedno z działań w projekcie „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”  realizowanego przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej w partnerstwie z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content