fbpx Skip to content

Co nowego w Szkołach trenerskich TEA

Co się wydarzyło:

  • 13-15 września – 5 warsztat dla grupy stałej Szkoły Zaawansowanej – Metodologia uczenia dorosłych – zastosowanie w edukacji antydyskryminacyjnej, prowadziła Agnieszka Szelągowska.

Cele warsztatu: zwiększenie skuteczności w roli trenera/trenerki edukacji antydyskryminacyjnej poprzez, rozwijanie umiejętności prowadzenia sytuacji edukacyjnych zgodnie z cyklem Kolba, pogłębienie refleksji nad procesem emocjonalnym osób uczestniczących w szkoleniach antydyskryminacyjnych i jego konsekwencjami dla osób prowadzących.

  • 20-23 września – 7 warsztat w Szkole Podstawowej – Metodologia uczenia dorosłych – cykl D. Kolba, prowadziły Dominika Cieślikowska i superwizorka Szkoły Maja Branka.

Zajęcia zaplanowano tak, by ćwiczyć umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych z zastosowaniem etapów uczenia opracowanych przez Davida Kolba.

  • 5 października – tematem 5 seminarium specjalistycznego, w którym uczestniczą studentki i studenci obu Szkół była niepełnosprawność wzrokowa, wzrokowo-słuchowa i słuchowa, jako przesłanki dyskryminacji.

Wykłady dotyczyły specyfiki danej niepełnosprawności, zarówno medycznej, jak i społecznej oraz sytuacji osób z daną dysfunkcją. Wykłady prowadziły: Małgorzata Książek (niepełnosprawność wzrokowa i wzrokowo-słuchowa) i Małgorzata Czajkowska-Kisil (niepełnosprawność słuchowa).

  • 11-14 października – 8 warsztat w Szkole Podstawowej – Planowanie programów i program warsztatów antydyskryminacyjnych, prowadziły Katarzyna Sekutowicz i Monika Serkowska.

Celem warsztatu było wzmocnienie kompetencji planowania programu warsztatu antydyskryminacyjnego, w taki sposób, aby pobudzał on ludzi do refleksji i w miarę możliwości do zmiany w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw związanych z tematyką antydyskryminacyjną.

  • 25-27 października – 5 warsztat dla grupy otwartej  Szkoły Zaawansowanej – Metodologia uczenia dorosłych – zastosowanie w edukacji antydyskryminacyjnej, prowadząca Agnieszka Szelągowska.

Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom podstawowy i zaawansowany, realizowana jest w ramach partnerskiego projektu Fundacji Fundusz Współpracy i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Save as PDF

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content