fbpx Skip to content

Ciekawość, zrozumienie, dialog – o facylitacji na warsztacie w Szkole Podstawowej

Przez 4 dni uczestniczki i uczestnicy Szkoły Podstawowej zajmowali się  facylitacją – na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw. Warsztat skupiał się na: poznaniu definicji facylitacji, rozróżnieniu między rolą facylitacyjną, ekspercką a coachingową w odniesieniu do roli trenerskiej, poznaniu definicji wybranych narzędzi facylitacyjnych oraz pogłębieniu umiejętności ich zastosowania (np.: pytania, parafraza, porządkowanie). Nie zabrakło refleksji nad specyfiką facylitacji podczas warsztatu antydyskryminacyjnego  w kontekście zachowania neutralności i bezstronności. Warsztat odbył się w dniach 12-15 kwietnia 2012 r.    

Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom podstawowy, realizowana jest w ramach partnerskiego projektu Fundacji Fundusz Współpracy i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content