Skip to content

Artykuł członkini TEA w “Przeglądzie Badań Edukacyjnych”

"Przegląd Badań Edukacyjnych" to czasopismo ukazujące się w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2005 roku, poświęcone raportom z badań nad procesami edukacyjnymi. 

Artykuł został przygotowany w ramach działań Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, popularyzujących ideę takiej edukacji oraz wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu "Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce". 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu!

Link –  "Przeglądu Badań Edukacyjnych" (nr 17(2)/2013) – do pobrania lub kupienia 

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content