Skip to content

Apelujemy do szkół o szczególną uważność na sytuację dzieci cudzoziemskich

Poniżej przedstawiamy pełną treść listu:

15 października 2015

List otwarty do szkół

My, niżej podpisani zwracamy się z apelem do wszystkich społeczności szkolnych, w tym przede wszystkim do tworzących je osób dorosłych: nauczycielek i nauczycieli, dyrekcji szkół oraz rodziców, o szczególną wrażliwość i uważność na sytuację dzieci cudzoziemskich oraz o wzmocnienie działań przeciwdziałających ksenofobii.

Trwającej obecnie debacie na temat uchodźców towarzyszą liczne przekazy umacniające niechęć wobec osób o narodowości i pochodzeniu innym niż polskie  oraz o wyznaniu innym niż katolickie, w tym szczególnie wobec muzułmanów i muzułmanek. Przekazy te dotyczą najczęściej uchodźców przebywających aktualnie w innych krajach europejskich: w Grecji, we Włoszech, w Austrii, Serbii, Chorwacji czy na Węgrzech. Ich treść dotyka jednak z równą, jeśli nie z większą mocą, migrantki i migrantów, którzy mieszkają już w Polsce. W szkołach w Polsce uczy się obecnie ponad dziesięć tysięcy uczniów i uczennic, którzy nie są obywatelami naszego kraju, w tym kilkaset dzieci, które mają status uchodźcy lub się o niego ubiegają.

Uprzedzenia oraz nienawiść wobec uchodźców i imigrantów obecne w mediach, stwarzają realne ryzyko wzrostu prześladowań wobec uczniów i uczennic cudzoziemskich. Publiczne spory prowadzone przez dorosłych przekładają się na sytuację dzieci i młodzieży – gorszą atmosferę w szkole, zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu nauki. Dzieci i młodzież słyszą na co dzień ksenofobiczne wypowiedzi, czytają nienawistne hasła na murach czy na wlepkach w komunikacji miejskiej. Młodzież w większym stopniu niż dorośli jest także narażona na kontakt z nienawistnymi komentarzami w internecie. Znacząca część tych przekazów obraża i poniża grupy, do których należą oni sami lub ich rówieśnicy. Pamiętajmy, że funkcjonowanie w klasie, w której pojawia się agresja czy wrogość wobec pojedynczych uczniów ma wpływ nie tylko na dzieci bezpośrednio doświadczające wykluczenia, ale również na ich kolegów i koleżanki. Bycie bezradnym i biernym świadkiem dyskryminacji lub przemocy nie pozostaje bez śladu. Jest doświadczeniem trudnym i stresującym. Brak reakcji dorosłych na dyskryminację i przemoc jest wyrazem przyzwolenia na krzywdę oraz potęguje w dzieciach strach i poczucie bezsilności.

Doceniając Państwa codzienną pracę na rzecz dobrych i bezpiecznych szkół, zwracamy się z apelem o szczególną uważność na sytuację dzieci cudzoziemskich,  w tym uchodźczych, ich rodzin i bliskich oraz wszystkich tych, w których medialne kłótnie uderzają rykoszetem. W narastającej atmosferze niechęci i wrogości wobec osób o innym niż polskie pochodzeniu narodowym i etnicznym, podstawowe prawa do nauki, poszanowania godności i bezpieczeństwa są zagrożone. Apelujemy o reagowanie za każdym razem, kiedy są Państwo świadkami dyskryminacji, mowy nienawiści czy przemocy. Gorąco też zachęcamy do rozmów z uczniami i uczennicami oraz wspierania postawy szacunku i społecznej solidarności wobec różnych grup społecznych, w tym także wobec uchodźców i migrantów.

Zapraszamy do korzystania z materiałów i pomocy edukacyjnych na temat wielokulturowości, równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, opracowanych przez organizacje pozarządowe. Często tworzyliśmy je wspólnie z Państwem, opierając się na Państwa doświadczeniach i wypracowanych przez Państwa rozwiązaniach. Nadszedł ważny czas, aby po nie sięgnąć i z nich korzystać – odważnie przeciwstawiać się nienawiści, przekazując odwagę cywilną do reagowania młodym osobom, z którymi pracujemy w szkołach. Niech edukacja i rzetelna wiedza  staną się ważnym narzędziem budowania bezpiecznej i otwartej szkoły oraz świata wolnego od dyskryminacji i przemocy.

 1. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), Warszawa
 2. Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Warszawa
 3. Społeczny Monitor Edukacji, Warszawa
 4. Amnesty International, Warszawa
 5. ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej, Gdynia
 6. Chlebem i Solą, cała Polska
 7. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa
 8. Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Oświęcim
 9. Fundacja Autonomia, Kraków
 10. Fundacja Dialog-Pheniben, Kraków
 11. Fundacja Dom Pokoju, Wrocław
 12. Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa
 13. Fundacja Feminoteka, Warszawa
 14. Fundacja HerStory, Lublin
 15. Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Warszawa
 16. Fundacja Klamra, Żywiec
 17. Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie, Warszawa
 18. Fundacja na Rzecz Równości, Wrocław
 19. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa, Kraków
 20. Fundacja Ocalenie, Warszawa
 21. Fundacja Pozytywnych Zmian, Bielsko-Biała
 22. Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków
 23. Fundacja Równość.org.pl, Kraków
 24. Fundacja Różnosfera, Ożarów Mazowiecki
 25. Fundacja Szkoła bez Dyskryminacji, Wrocław
 26. Fundacja Trans-Fuzja, Warszawa
 27. Inicjatywa 8 Marca, Wrocław
 28. Instytut Podkarpacki, Krosno
 29. Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa
 30. Koalicja KARAT, Warszawa
 31. Koalicja Wrocław Wita Uchodźców, Wrocław
 32. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa
 33. Porozumienie Kobiet 8 Marca, Warszawa
 34. Rita Baum, Wrocław
 35. SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji, Łódź
 36. Stowarzyszenie 9/12, Białystok
 37. Stowarzyszenie Ekspedycja w głąb kultury, Zabrze
 38. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych, Warszawa
 39. Stowarzyszenie INTERKULTURALNI.PL, Kraków
 40. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa
 41. Stowarzyszenie Kofe(m)ina, Olsztyn
 42. Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjno-Naukowe KEN, Warszawa
 43. Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis", koordynator Kampanii Rady Europy "Bez Nienawiści" w Polsce, Warszawa
 44. Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego "Społeczeństwo FAIR", Kraków
 45. Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, Warszawa
 46. Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Warszawa
 47. Stowarzyszenie Pro Humanum, Warszawa
 48. Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo, Kraków
 49. Strefa WolnoSłowa, Warszawa

Link – List otwarty do szkół z okazji Dnia Solidarności z Uchodźcami w wersji pdf

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content