Skip to content

Biblioteka TEA

Scenariusz zajęć

Dyskryminacja czy nie?

Celem ćwiczenia jest pokazanie oraz przedyskutowanie składowych elementów definicji dyskryminacji na konkretnych przykładach.

W scenariuszu znajdziesz dwie wersje quizu „Dyskryminacja czy nie?”:

  • wersja podstawowa – dla nastolatków z klas VI-VII,
  • wersja zaawansowana – dla młodzieży z VIII klasy szkoły podstawowej i ze szkół średnich oraz dla dorosłych.
Do zajęć będziesz potrzebować:

Pobierz odpowiednią wersję quizu z załączników do tego scenariusza:

  • wersja podstawowa quizu przeznaczona jest dla nastolatków z klas VI-VII szkoły podstawowej,
  • wersja zaawansowana quizu przeznaczona jest dla młodzieży z VIII klasy szkoły podstawowej i ze szkół średnich oraz dla dorosłych.

Przykładowy kwestionariusz quizu [LINK: https://forms.gle/cQySPtuYrLuPZtwb9].

Cele zajęć:

Uczeń_uczennica:

  • Zna pojęcie dyskryminacji oraz jej składowe elementy.
  • Umie rozpoznawać zjawiska dyskryminacji w swoim otoczeniu i w życiu społecznym.
  • Zna pojęcie równego traktowania (opcjonalnie, dla bardziej zaawansowanych grup).
  • Umie rozpoznać zjawiska równego traktowania w swoim otoczeniu i w życiu społecznym (opcjonalnie, dla bardziej zaawansowanych grup).

Komentarz metodyczny

Przykłady, które zdecydujesz się uwzględnić w quizie, powinny być dostosowane do poziomu kompetencji oraz specyfiki danej grupy. Najlepiej, aby były one powiązane z kontekstem, w jakim te osoby na co dzień funkcjonują: szkoła, uczelnia, praca.

Jeżeli oceniasz kompetencje grupy dotyczące problematyki dyskryminacji jako bardzo podstawowe, możesz zamienić kolejność poszczególnych kroków i najpierw pokazać oraz omówić definicję dyskryminacji, a potem poprosić o wypełnienie kwestionariusza quizu.

Istnieje wiele aplikacji służących do tworzenia i przeprowadzania quizów w wersji online [np. www.quizizz.com].

Dodatkowe inspiracje

Strona Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego [LINK: www.ptpa.org.pl]

Zobacz także...

Skip to content