Skip to content

Biblioteka TEA

Scenariusz zajęć

Kim jestem? – kilka refleksji o tożsamości

Każde działanie edukacyjne, którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji, czy też każdy antydyskryminacyjny warsztat nie może obyć się bez rozmowy o tym, kim jesteśmy, kim są OU, w jaki sposób same siebie definiują. Zatem jednym z tematów wprowadzających do edukacji antydyskryminacyjnej jest rozmowa o tożsamości. W zaproponowanych w tym module scenariuszowym ćwiczeniach przyjrzymy się właśnie temu, czym jest tożsamość, zastanowimy się, jak o niej rozmawiać oraz odniesiemy definiowanie siebie na różnych obszarach do przyczyn/przesłanek dyskryminacji.

Ćwiczenie „Koło tożsamości” zostało oparte na materiałach Open Society Institute oraz materiałach wypracowanych przez D. Cieślikowską, K. Mazurowską i E. Kielak (Olczak) w ramach działalności Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu SWPS w latach 2005-2010.

Do zajęć będziesz potrzebować:
  • Dostęp do platformy online, która pozwoli na pracę w mniejszych grupach (Teams, Zoom, inne)
  • Przygotowany wcześniej (np. w programie Power Point) rysunek koła tożsamości (z zaznaczonymi poszczególnymi obszarami tożsamości) oraz rysunek pustego koła (załącznik nr 1).
Cele zajęć:

Uczeń_uczennica:

  1. Uświadomia sobie, że w grupie, nawet jeśli tego nie widać, osoby mogą różnić się od siebie.
  2. Rozumie, czym jest tożsamość.
  3. Umie rozdzielać cechy tożsamości na pierwotne (niezależne od nas) i wtórne (zależne od nas).
  4. Jest świadomy, że pierwotne i wtórne cechy tożsamości mogą stanowić przesłanki dyskryminacji.
  5. Jest świadomy, że dyskryminacja może wydarzać się ze względu na jedną lub więcej cech tożsamości danej osoby.

Komentarz metodyczny

Aktywności z obszaru tematyki związanej z tożsamością i przesłankami dyskryminacji/gorszego traktowania powinny być realizowane w dalszej części warsztatu, wtedy, kiedy OU znają się już ze sobą, a grupa ma ustalone zasady pracy i rozmowy. Z naszego doświadczenia wynika też, że w ramach prowadzenia warsztatów online najlepiej sprawdza się jak najczęstsze zapraszanie osób do pracy w mniejszych pokojach. Osobom wtedy łatwiej się wypowiadać, czują się bardziej swobodnie. Możesz do tych pokoi raz na jakiś czas zaglądać, ale jeśli znasz grupę, z którą pracujesz, nie ma takiej potrzeby. To zaglądanie może wtedy wprowadzić nawet więcej zamieszania.

Więcej na ten temat

Zobacz także...

Skip to content