fbpx Skip to content

Biblioteka TEA

Scenariusz zajęć

Co jest dla mnie ważne? Poznajmy się.

Dostrzeganie różnorodności w swoim otoczeniu oraz oswajanie jej sprzyja budowaniu postaw empatii i otwartości. Dobrze więc tworzyć grupom warunki do mówienia o sobie oraz słuchania innych w atmosferze szacunku i akceptacji. Wspólne aktywności sprzyjają integracji oraz pełnią funkcję profilaktyki przemocy. Młodzi ludzie mają szansę się poznać i zaprzyjaźnić. Integracja klasy/grupy to proces, który nigdy się nie kończy. Opisane ćwiczenia sprawdzą się zarówno dla grup, które się jeszcze nie znają, oraz takich, które zawiązały już więzi i chcą je podtrzymać lub pogłębić. Na zajęciach wykorzystujemy rzeczy, które posiadamy w mieszkaniu. Przedmioty, które stanowią dla nas wartość w dowolnym znaczeniu.

Do zajęć będziesz potrzebować:
 • dostęp do platformy, która umożliwi pracę w mniejszych grupach
 • tablica wirtualna Jamboard lub inna
 • wybrane rzeczy, które dla osób uczestniczących stanowią wartość lub pomogą im się przedstawić
Cele zajęć:

Uczeń_uczennica:

 1. Poznaje lepiej siebie oraz osoby z klasy/grupy/szkoły.
 2. Dostrzega różnorodność w swojej grupie.
 3. Rozwija postawę akceptacji oraz empatii.
 4. Zauważa różnice i podobieństwa w wyborach innych osób.

Na wstępie przypomnij, w jaki sposób korzystać z głośników, kamery, czatu, tablicy Jamboard itp. Zrób próbę techniczną.


Część 1 (praca w pokojach / grupach 4–6 osobowych; 15 min)

Rzeczy dla mnie ważne.

Poproś OU, aby rozejrzały się po pokoju / mieszkaniu i przyniosły dowolną rzecz (rzeczy), która pomoże im się przedstawić. Jeżeli grupa się już zna, niech przyniosą rzecz, która jest dla nich z jakiegoś powodu ważna. Za jej pomocą powiedzą kilka zdań o sobie. Podziel grupę na mniejsze zespoły, wtedy będzie im łatwiej się otworzyć i porozmawiać. Każda osoba ma ok. 2–3 minuty na opowieść. Poproś o pilnowanie czasu i uważne słuchanie się nawzajem, aby zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Poproś, żeby osoby sobie nie przerywały. Mogą zacząć w ten sposób: 

Wybrałam_wybrałem tę rzecz, ponieważ…

Ta rzecz jest dla mnie ważna, ponieważ…

Z tą rzeczą wiąże się ciekawa/zabawna historia/tajemnica…

Pytania umieść na tablicy wirtualnej lub napisz na czacie, aby każda osoba je widziała. 


Część 2 (dyskusja na forum; 10 min)

Po powrocie z pokoi zapytaj grupę o wrażenia po wykonaniu ćwiczenia. Niech wypowiedzą się tylko osoby chętne. Powiedz, że szanujemy każdy głos, każde doświadczenie jest inne, mówimy o sobie, w komunikacie JA. Zadaj pytania:

Czy łatwo było wybrać rzecz, przedstawić się za jej pomocą? 

Co było najciekawsze w tym ćwiczeniu? 

Jakie trudności zauważyłyście_zauważyliście?

Co mówią o nas rzeczy?

Czy rzeczy są ważne? Jakie rzeczy są dla nas ważne? 

Czy każda osoba wybrała inną rzecz? Jak myślicie, dlaczego? 


Część 3 (praca w pokojach, grupy 4–6 osób, podsumowanie; 15 min)

Podobieństwa i różnice.

Poproś o pokazanie wszystkich wybranych rzeczy w kamerach. 

Podsumuj rozmowy o rzeczach, nawiązując do pojęcia różnorodności. Dla każdej osoby może być ważne coś innego. Każda osoba ma inne doświadczenia, zainteresowania, mieszka w innym miejscu, z innymi bliskimi, ma inny temperament. Jeżeli zdarzyły się podobne wybory, zauważ to. Dodaj, że czasem dokonujemy podobnych wyborów, te same rzeczy stanowią dla nas wartość.

Udostępnij tablicę Jamboard, niech każda osoba napisze, co jest dla niej ważne. O jakiej wartości mówi moja rzecz. Nie oceniaj odpowiedzi OU. Stwórz atmosferę zaufania.

Przykładowa tablica: 

Zapytaj OU o możliwe powiązania między rzeczami: 

 • Jak myślisz, czy rzeczy, które zostały przez Was zaprezentowane, mogą się w jakiś sposób ze sobą wiązać, łączyć, pasować do siebie? 
 • Które z nich i dlaczego? 
 • Co mają wspólnego? 
 • Jak możemy te różnice i podobieństwa odnieść do siebie nawzajem? Czy nasze wartości są podobne?

Na koniec możesz nawiązać do symboliki tęczy – wszystkie kolory tworzą tęczę, każdy jest potrzebny, razem tworzymy piękny obraz.

Komentarz metodyczny

Jeżeli pracujesz z osobami dorosłymi lub starszą młodzieżą, możesz poprowadzić dyskusję w kontekście systemu wartości. Wtedy lepiej, by grupa się wcześniej znała. Po wypisaniu wyborów, pomóż uporządkować je pod kątem rodzajów wartości (witalne, hedonistyczne, intelektualne, moralne, religijne). Zauważ, że ludzie mają różne potrzeby i wartości. Nie oceniaj ich, nie interpretuj. Pozwól grupie wypowiedzieć swoją perspektywę. Dodaj, że hierarchia wartości i priorytety zmieniają się w czasie oraz ze względu na okoliczności życiowe.

Zobacz także...

Logotyp projektu "Kalejdoskop Równości" oraz logotyp "Iceland Liechtenstein Norway - Active Citizens Fund"

 

Scenariusz został stworzony w ramach projektu „Kalejdoskop Równości”, realizowanego przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content