TEA współorganizuje polską premierę podręcznika Rady Europy na temat przeciwdziałania mowie nienawiści!

W siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, 23 kwietnia br. odbyła się premiera polskiego tłumaczenia „Zakładek. Podręcznika o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w sieci poprzed edukację o prawach człowieka”. W seminarium skierowanym do doradców i doradczyń metodycznych, nauczycieli i naczycielek wzięlo udział ponad 70 osób. Uczestnicy i uczestniczki seminarium poznawali „Zakładki” w praktyce dzięki zajęciom warsztatowym, które poprowadziły trenerki TEA – Dominika Cieślikowska, Małgorzata Jonczy-Adamska, Kinga Karp oraz Elżbieta Kielak.

Continue reading

Zbadajmy wydawanie subwencji oświatowej! TEA zgłasza Rzecznikowi Praw Obywatelskich propozycję badań antydyskryminacyjnych

Do 15 marca br. Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmowała propozycje badań związanych z problematyką równego traktowania na lata 2016-2017. TEA zgłosiło propozycję badania, które dotyczy równego dostępu do edukacji oraz efektywności mechanizmu subwencji oświatowej. Celem analizy miałoby być sformułowanie odpowiedzi na pytanie na co realnie wydatkowane są środki subwencji oświatowej przeznaczone na wsparcie uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami oraz z mniejszości narodowych i etnicznych, pochodzenia romskiego i nie posiadających obywatelstwa polskiego.

Continue reading

TEA na międzynarodowych seminarium na temat rozwiązywania konfliktów w edukacji

W dniach 12-15 stycznia 2015 Marta Rawłuszko i Natalia Sarata wzięły udział w spotkaniu warsztatowym pt. Learning Lab – Promoting Conflict Management in Education, gdzie reprezentowały Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej jako osoby koordynujące rzecznictwo TEA. W spotkaniu zorganizowanym przez Evens Foundation wzięło udział kilkanaście instytucji z całej Europy.

Continue reading

TEA przypomina o edukacji antydyskryminacyjnej w Sejmie RP

Prezeska TEA Małgorzata Dymowska oraz członkini TEA Marta Rawłuszko wzięły aktywny udział w konferencji „Wyzwania dla współczesnej edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce”, zorganizowanej w dniach 28-29 listopada 2014 r. w Sejmie RP przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego oraz Humanity in Action Polska. Konferencję otworzyła Minister Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska.

Continue reading

Znamy już program konferencji „Gender-edukacja-praca. Cenzury płci i praktyki oporu”. Zapraszamy do udziału!

6 i 7 listopada w Krakowie będzie można wysłuchać wystąpień badaczy i badaczek z 11 uczelni wyższych w Polsce, aktywistek z 5 organizacji pozarządowych, przedstawicielki Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, związku zawodowego i szkoły podstawowej. Zachęcamy do udziału w dyskusjach, obejrzenia wystawy „Dyskryminacja a edukacja” oraz udziału w warsztatach „Szkoła wolna od dyskryminacji? To możliwe!” oraz „Historia kobiet – warsztat wprowadzający”.

Continue reading

Gender – edukacja – praca. Cenzury płci i praktyki oporu – zgłoszenia referatów do 12 października!

Katedra Mediów i Badań Kulturowych i Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Fundacja Autonomia i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Gender – edukacja – praca. Cenzury płci i praktyki oporu”. Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2014 r. w Krakowie. Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad rolą edukacji antydyskryminacyjnej w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Continue reading

TEA obecna na międzynarodowej konferencji „Jakość edukacji i/czy jakość ewaluacji? Ucząca się szkoła”

Już po raz czwarty Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) i Erą Ewaluacji zorganizował konferencję poświęconą problematyce polskiej edukacji formalnej. Czterodniowe wydarzenie skupiło blisko 400 osób ze środowiska oświaty. Wzięły w nim udział osoby zarządzające szkołami, nauczyciele i nauczycielki, przedstawiciele kuratoriów oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli, władz samorządowych oraz centralnych.

Continue reading