Ministerstwo Edukacji Narodowej stanowczo o konieczności przeciwdziałania dyskryminacji, w tym homofobii: „Zrobimy to”.

Przedstawiamy wspólną relację Kampanii Przeciw Homofobii i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej ze spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej, które odbyło się w środę 22 lipca 2015 r. Tego dnia Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach Minister Urszula Augustyn spotkała się z przedstawicielami i przedstawicielkami Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Kampanii Przeciw Homofobii. Podczas wprowadzeniowej części spotkania obecna była także Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Inicjatorka spotkania Urszula Augustyn obiecała, że MEN podejmie wszelkie możliwe kroki, aby przeciwdziałać obecnej w polskich szkołach przemocy motywowanej uprzedzeniami i dyskryminacji, a zbliżający się rok szkolny ogłoszony zostanie Rokiem Otwartej Szkoły.

Continue reading

Rzecznik Praw Obywatelskich oficjalnie wyraża uznanie dla działań antydyskryminacyjnych w Piątkowisku!

Prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich dziękuje gimnazjum w Piątkowisku za przygotowanie równościowej wystawy. Rzecznik podkreśla, że „przeciwdziałanie dyskryminacji jest obowiązkiem nauczycieli, dyrektorów szkół, kuratorów oświaty, Ministra Edukacji Narodowej czy Rzecznika Praw Obywatelskich”. Rzecznik chce również wglądu do wyników kontroli prowadzonej w szkole przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Continue reading

Oświadczenie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) oraz Kampanii Przeciw Homofobii (KPH) w sprawie tragicznej śmierci Dominika – ucznia gimnazjum w Bieżuniu

W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi, TEA wraz z KPH w specjalnym oświadczeniu apelują do decydentów i decydentek polityki oświatowej o adekwatną reakcję. Bierność klasy politycznej wobec różnych przejawów dyskryminacji, w tym homofobii sprawia, że bezpieczeństwo i życie uczniów jest zagrożone. Domagamy się realnych działań o charakterze edukacyjnym, wspierających społeczności szkolne w całej Polsce w radzeniu sobie z dyskryminacją i przemocą.

Continue reading

TEA apeluje do Minister Edukacji Narodowej o interwencję w sprawie usunięcią wystawy antydyskryminacyjnej w Piątkowisku

Szkolna wystawa na temat dyskryminacji, w tym homofobii, zrealizowana przez uczniów i uczennice z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Piątkowisku została zdjęta po naciskach środowisk narodowych i wójta gminy Pabianice. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej pisze do Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej licząc na jej bezpośrednią reakcję, jednoznacznie wspierającą szkołę w Piątkowisku i realizowane przez jej społeczność działania antydyskryminacyjne.

Continue reading

TEA współorganizuje polską premierę podręcznika Rady Europy na temat przeciwdziałania mowie nienawiści!

W siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, 23 kwietnia br. odbyła się premiera polskiego tłumaczenia „Zakładek. Podręcznika o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w sieci poprzed edukację o prawach człowieka”. W seminarium skierowanym do doradców i doradczyń metodycznych, nauczycieli i naczycielek wzięlo udział ponad 70 osób. Uczestnicy i uczestniczki seminarium poznawali „Zakładki” w praktyce dzięki zajęciom warsztatowym, które poprowadziły trenerki TEA – Dominika Cieślikowska, Małgorzata Jonczy-Adamska, Kinga Karp oraz Elżbieta Kielak.

Continue reading

Zbadajmy wydawanie subwencji oświatowej! TEA zgłasza Rzecznikowi Praw Obywatelskich propozycję badań antydyskryminacyjnych

Do 15 marca br. Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmowała propozycje badań związanych z problematyką równego traktowania na lata 2016-2017. TEA zgłosiło propozycję badania, które dotyczy równego dostępu do edukacji oraz efektywności mechanizmu subwencji oświatowej. Celem analizy miałoby być sformułowanie odpowiedzi na pytanie na co realnie wydatkowane są środki subwencji oświatowej przeznaczone na wsparcie uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami oraz z mniejszości narodowych i etnicznych, pochodzenia romskiego i nie posiadających obywatelstwa polskiego.

Continue reading

TEA na międzynarodowych seminarium na temat rozwiązywania konfliktów w edukacji

W dniach 12-15 stycznia 2015 Marta Rawłuszko i Natalia Sarata wzięły udział w spotkaniu warsztatowym pt. Learning Lab – Promoting Conflict Management in Education, gdzie reprezentowały Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej jako osoby koordynujące rzecznictwo TEA. W spotkaniu zorganizowanym przez Evens Foundation wzięło udział kilkanaście instytucji z całej Europy.

Continue reading

TEA przypomina o edukacji antydyskryminacyjnej w Sejmie RP

Prezeska TEA Małgorzata Dymowska oraz członkini TEA Marta Rawłuszko wzięły aktywny udział w konferencji „Wyzwania dla współczesnej edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce”, zorganizowanej w dniach 28-29 listopada 2014 r. w Sejmie RP przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego oraz Humanity in Action Polska. Konferencję otworzyła Minister Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska.

Continue reading

Znamy już program konferencji „Gender-edukacja-praca. Cenzury płci i praktyki oporu”. Zapraszamy do udziału!

6 i 7 listopada w Krakowie będzie można wysłuchać wystąpień badaczy i badaczek z 11 uczelni wyższych w Polsce, aktywistek z 5 organizacji pozarządowych, przedstawicielki Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, związku zawodowego i szkoły podstawowej. Zachęcamy do udziału w dyskusjach, obejrzenia wystawy „Dyskryminacja a edukacja” oraz udziału w warsztatach „Szkoła wolna od dyskryminacji? To możliwe!” oraz „Historia kobiet – warsztat wprowadzający”.

Continue reading