Merytoryczny głos TEA w dyskusji o prawie i edukacji antydyskryminacyjnej

Marta Abramowicz, przedstawicielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, wzięła udział w konferencji „Prawo antydyskryminacyjne w Polsce – przepisy i praktyka stosowania” zorganizowanej w Gdańsku przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania dr Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

Continue reading

TEA na zaproszenie MEN szkoli z równości płci w podręcznikach

Przedstawicielki Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), Magdalena Chustecka oraz Natalia Sarata wygłosiły wykład na temat równości płci dla rzeczoznawców podręczników do kształcenia ogólnego. Wystąpienie odbyło się w ramach konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Continue reading

W nowym roku szkolnym głos TEA w ogólnopolskich mediach

Przedstawicielki TEA oraz Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej zaprezentowały najważniejsze wyzwania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji w polskich szkołach. Rozmowy, w których uczestniczyły członkinie TEA – Natalia Sarata, Małgorzata Jonczy-Adamska oraz Agnieszka Kozakoszczak, można wysłuchać w radiowej Trójce. W pierwszym dniu roku szkolnego Natalia Sarata gościła również w porannym programie Tok.fm.

Continue reading

Zmieniajmy podręczniki – apeluje TEA razem z Pełnomocniczką

Prezeska TEA Marta Rawłuszko podczas konferencji zorganizowanej przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania, Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka, prezentowała wyniki naszych badań opublikowanych w raporcie TEA – „Wielka nieobecna”. Ważne wnioski – promujmy edukację antydyskryminacyjną, zmieniajmy podręczniki!

Continue reading