Nowy raport TEA już jest!

Dyskryminacja w szkole jest częsta, a w najgorszej sytuacji są uczennice i uczniowie homoseksualni oraz osoby ubogie. W szkole pracują nauczyciele i nauczycielki aktywnie przeciwdziałający dyskryminacji, ale są osamotnieni. Nowy raport TEA „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce” już dostępny!

Continue reading

TEA obecna na międzynarodowej konferencji „Jakość edukacji i/czy jakość ewaluacji? Ucząca się szkoła”

Już po raz czwarty Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) i Erą Ewaluacji zorganizował konferencję poświęconą problematyce polskiej edukacji formalnej. Czterodniowe wydarzenie skupiło blisko 400 osób ze środowiska oświaty. Wzięły w nim udział osoby zarządzające szkołami, nauczyciele i nauczycielki, przedstawiciele kuratoriów oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli, władz samorządowych oraz centralnych.

Continue reading

Ruszył nowy projekt TEA!

Z radością informujemy, że ruszył nowy projekt Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej – przedsięwzięcie badawczo-rzecznicze pn. „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”. Projekt realizujemy w partnerstwie z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej. W części badawczej wspiera nas również kadra akademicka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Continue reading

TEA skutecznie interweniuje w swojej sprawie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Zarząd Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) doprowadził do oficjalnej korekty II Okresowego Raportu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka. Postulowana i ostatecznie wniesiona poprawka odnotowywała pominięte autorstwo TEA w przygotowaniu ogólnopolskiej konferencji „Edukacja dla równości – Równość w edukacji”.

Continue reading

TEA na konferencji inaugurującej program „Obywatele dla Demokracji”

Marta Rawłuszko, członkini TEA zabrała głos w warsztacie tematycznym „Jak reagować na przejawy nietolerancji?” prowadzonym przez Magdalenę Pocheć z Fundacji im. S. Batorego oraz Karolinę Kędziorę z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA). Dyskusja skupiła się wokół skutecznych działań organizacji pozarządowych mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy.

Continue reading