5 -6 listopada 2015 r. konferencja Gender – Edukacja – Praca „Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne”

Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Zakład Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach / Ośrodka Badań nad Mediami, fundacja Autonomia oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, zapraszają na II konferencję z cyklu Gender – Edukacja – Praca, tym razem o podtytule: Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne.

Continue reading

Merytoryczny głos TEA w dyskusji o prawie i edukacji antydyskryminacyjnej

Marta Abramowicz, przedstawicielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, wzięła udział w konferencji „Prawo antydyskryminacyjne w Polsce – przepisy i praktyka stosowania” zorganizowanej w Gdańsku przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania dr Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

Continue reading

TEA na zaproszenie MEN szkoli z równości płci w podręcznikach

Przedstawicielki Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), Magdalena Chustecka oraz Natalia Sarata wygłosiły wykład na temat równości płci dla rzeczoznawców podręczników do kształcenia ogólnego. Wystąpienie odbyło się w ramach konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Continue reading

Dźwignia zmiany w Ministerstwie – mówi Koalicja

Ministerstwo Edukacji Narodowej i kuratoria powinny wesprzeć równościowe zmiany w szkołach: finansami i swoim autorytetem – to jeden z postulatów Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Porozumienie kilkudziesięciu organizacji pozarządowych, koordynowane przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej spotkało się po raz szósty, aby dyskutować z ekspertkami o koniecznych „równościowych” zmianach w systemie edukacji formalnej w Polsce.

Continue reading