Sprawa modlitwy w szkole w Golasowicach – czy doszło do działań odwetowych?

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) monitoruje sprawę szkoły, w której dzieci odmawiały modlitwę w czasie lekcji. Jak donoszą media lokalne, cały czas nie udało się wrócić do świeckiego charakteru szkoły. Uczeń, którego rodzice zgłosili sprawę, nie uczęszcza już do tej podstawówki – musiał zmienić szkołę na inną. Dziś dowiadujemy się, że dyrektorka szkoły w Golasowicach wniosła sprawę do sądu rodzinnego w sprawie „przejawów demoralizacji” ucznia.

Continue reading

Gnębienie czy naruszenie zasad komunikacji? – odpowiedź na kolejne zapytanie TEA adresowane do kuratorium oświaty

„Nauczyciele albo nic nie zrobią, albo zaraz aferę robią: „wow!”: policja, sąd, rodzice zawiadomieni. Wszystko naraz. To tylko pogarsza sprawę” – w taki sposób w ostatnim raporcie TEA jedna z uczennic tłumaczy, dlaczego młodzież jest bardzo powściągliwa w sygnalizowaniu dorosłym zdarzeń dyskryminacyjnych. Taki sam obraz wyłania się z sytuacji, która była przedmiotem interwencji TEA w kwietniu br.

Continue reading

Modlitwa w szkole i wizerunki dziewcząt i chłopców w filmikach edukacyjnych MEN – interwencje TEA i pierwsze odpowiedzi!

W ramach projektu „Edukacja antydyskryminacyjna – sprawdzam! wspieram!” Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) monitoruje zasygnalizowane przez media przypadki dyskryminacji i przemocy w szkołach. W odniesieniu do wybranych wydarzeń wysyłamy pytania do władz oświatowych o podjęte działania naprawcze i profilaktyczne.

Continue reading