Na nowy rok szkolny 2017/2018 zapraszamy na warsztat: Edukacja globalna i antydyskryminacyjna tu i teraz!

Jak zacząć rozmowę na trudny i złożony temat jakim jest konflikt i jego przyczyny? Jak prezentować różne opinie i punkty widzenia na temat uchodźczyń i uchodźców? Dlaczego najlepszą inwestycją edukacyjną jest dialog? Jak mówić o różnorodności jako wartości?

Continue reading