Mniej monitoringu, więcej edukacji antydyskryminacyjnej! TEA opiniuje rządowy projekt Bezpieczna+

TEA przedstawiło oficjalną opinię dotyczącą programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (2015-2018). Opiniowany program jest uzupełnieniem i kontynuacją programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Niestety, „Bezpieczna+” błędnie diagnozuje problemy związane z bezpieczeństwem w szkołach, a w konsekwencji proponuje działania nieadekwatne i, z dużym prawdopodobieństwem, nieskuteczne. Największym brak dotyczy działań zwiększających kompetencje nauczycieli i nauczycielek do rozpoznawania i reagowania na sytuacje dyskryminacji.

Continue reading

TEA na konferencji „Równa szkoła – szkoła bez dyskryminacji”

Małgorzata Dymowska oraz Marta Rawłuszko, członkinie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) wzięły udział w konferencji Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), Kampanii Przeciw Homofobii (KPH), Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Podczas spotkania TEA prezentowało raport „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”, rozmawialiśmy także o tym, czym powinny być działania antydyskryminacyjne w szkołach.

Continue reading

TEA na konferencji „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Jak zbudować dobrą szkołę?”

29 marca br. Marta Rawłuszko, jako przedstawicielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), poprowadziła sesję warsztatową pt. „Działania antydyskryminacyjne – jak je prowadzić żeby miały sens? Kilka złotych zasad”. Sesja była częścią międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Erę Ewaluacji w Zakopanem.

Continue reading

Promujemy raport „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”

19 marca 2015 r. Dorota Bregin i Marta Rawłuszko spotkały się z kadrą pedagogiczną oraz przedstawicielkami i przedstawicielami lokalnych instytucji w Chorzelach (woj. mazowieckie, powiat przasnyski), aby przedstawić wyniki raportu poświęconego dyskryminacji w szkołach. W spotkaniu wzięło udział 46 osób.

Continue reading

Zapraszamy na konferencję prezentującą raport badawczy „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce”

W imieniu Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania oraz Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej mamy przyjemność zaprosić do udziału w konferencji prezentującej raport z badań „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce”, która odbędzie się 22 kwietnia 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy AL. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.

Continue reading

Rozmawiamy o edukacji włączającej – pierwsze w tym roku spotkanie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

„Każdy ma prawo do nauki” – artykuł 70. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej był punktem wyjścia do dyskusji na temat położenia osób z niepełnosprawnością w polskim systemie edukacji. Wsparcie eksperckie dla naszej rozmowy zapewniła Anna Drabarz z Fundacji Aktywizacja.

Continue reading

Minister Edukacji Narodowej: edukacja antydyskryminacyjna zadaniem każdej szkoły

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, wystosowała list do kuratorów i społeczności szkolnych apelujący o wzmacnianie edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach. To podstawowy warunek budowania demokratycznego społeczeństwa i fundament dla realizacji praw człowieka.

Continue reading

„Szkoła bez dyskryminacji – bezpieczna szkoła” – zapraszamy na konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka!

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), Fundacja im. Stefana Batorego oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) serdecznie zapraszają przedstawicieli i przedstawicielki szkół, kuratoriów, placówek doskonalenia nauczycieli oraz organizacji pozarządowych na ogólnopolską konferencję poświęconą problemowi dyskryminacji, mowy nienawiści oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami w szkole. Spotkanie odbędzie się 10 grudnia 2014 r. w Warszawie.

Continue reading

Minister Edukacji Narodowej spotkała się z przedstawicielkami Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

19 sierpnia 2014 roku w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. Szucha w Warszawie odbyło się spotkanie Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej z koordynatorkami Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, Martą Rawłuszko i Natalią Saratą. Spotkanie było bezpośrednim efektem listu Koalicji z dnia 27.06.2014 r.

Continue reading

Publiczne środki POWER powinny wspierać edukację antydyskryminacyjną – kolejny głos Koalicji

Uwzględnienie działań związanych ze wzmacnianiem edukacji antydyskryminacyjnej w projektach systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz oficjalne wsparcie dla zagwarantowania możliwości finansowania projektów związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji w szkołach w ramach PO WER to dwa najważniejsze postulaty Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej związane z wydatkowaniem środków EFS w latach 2014-2020.

Continue reading

Głos Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej na konferencji Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

Natalia Sarata, członkini TEA i współkoordynatorka Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej uczestniczyła w konferencji „Przeciw mowie nienawiści – myśl globalnie, działaj regionalnie i lokalnie”, zorganizowanej przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w dn. 27 czerwca 2014 r. w Warszawie.

Continue reading

8 konkretnych rozwiazań – Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej apeluje do Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej

48 organizacji pozarządowych tworzących Koalicję na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej zwróciło się z oficjalnym pismem do Minister Edukacji Narodowej. Koalicja apeluje m.in. o uznanie edukacji antydyskryminacyjnej za priorytet polityki oświatowej państwa, wpisanie przeciwdziałania dyskryminacji do katalogu kwalifikacji nauczycielskich, uruchomienie oferty doskonalenia nauczycieli i nauczycielek związanej z reagowaniem i zapobieganiem dyskryminacji, mowie nienawiści i przemocy motytowanej uprzedzeniami.

Continue reading

Między Polską a Holandią – spotkanie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Między rzeczywistością wybranych wątków edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce i Holandii rozpięły się tematy pierwszego w 2014 roku spotkania organizacji i grup członkowskich Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Kwestie dotyczące wolności światopoglądowej w systemie edukacji formalnej w Polsce oraz zaangażowania instytucji państwowych we wspieranie szacunku dla różnorodności, w tym różnorodności seksualnej w Holandii to tematy przewodnie, które tym razem stały się osią spotkania Koalicji.

Continue reading