TEA podpisało apel do mediów „Po 11 listopada: Jesteście odpowiedzialni za Polskę”

Inicjatorką skierowania do dziennikarek i dziennikarzy apelu jest Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, organizacja członkowska Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Apel, przesłany do mediów 14 listopada br., podpisało 45 organizacji pozarządowych, działających na rzecz równości, różnorodności, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu.

Continue reading