Panel dyskusyjny: Jak włączać osoby zmarginalizowane w grupie?

fot. Ron Lach

Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione.

Nelson Mandela

Dla kogo jest to spotkanie?

Dla edukatorek i edukatorów poszukujących ciągle nowych dróg, wchodzących w dialog z młodymi ludźmi.

Szczególnie zapraszamy entuzjastki i entuzjastów metody P4C (dociekań filozoficznych z dziećmi i młodzieżą), Teatru Forum, Teatru i innych metod rozwijających kreatywność, wyobraźnię i angażujących osoby uczestniczące do włączania się w działania.


Kiedy i gdzie?

Spotkanie odbędzie się stacjonarnie, w reżimie sanitarnym, 3 grudnia br. w godzinach 11:30-16:00 w Warszawie w Marzycielach i Rzemieślnikach – Domie innowacji społecznych, przy ul. Brackiej 25 (III piętro Domu Towarowego Braci Jabłkowskich).


Jak się zapisać?

Wystarczy, że wypełnisz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Dla osób spoza Warszawy oferujemy możliwość uzyskania zwrotu kosztów podróży (bilet 2. klasy PKP lub bilet PKS/autobusowy).


Program spotkania

11:30Przywitanie osób uczestniczących, poczęstunek
12:00Przedstawienie celów projektu, prezentacja działań partnerów polskich, przedstawienie przewodnika dla edukatorek/edukatorów, nauczycielek/nauczycieli
12:30Pierwszy panel dyskusyjny: Alienacja – co jest/bywa powodem wykluczenia, braku zaangażowania uczniów i uczennic?
Panelistki: Alina Prochasek, Lidia Prokopowicz, Joanna Szydziak, Marta Gontarska
13:45Przerwa kawowa
14:15Drugi panel dyskusyjny: Jak skutecznie wykorzystywać metody P4C, teatralne, Teatr Forum w codziennych działaniach edukacyjnych?
Paneliści: Filip Jach, Ania Jurek, Barbara Chyłka, Ewa Kempska
15:30Zakończenie i obiad

O projekcie i metodach

Projekt EDIT ma na celu połączenie pedagogiki zaangażowania i zmiany zachowań w ramach „mini programu nauczania”, który rozwija nauczycieli jako osoby, które ułatwią uczenie się i włączanie w działania osoby niezaangażowane.

Zagłębiliśmy się w metody P4C oraz Teatr Forum, które partnerzy projektu uznali za interesujące w procesie angażowania młodych ludzi w działania.

P4C stosuje uproszczony model pedagogiczny, w którym rola nauczyciela polega na zachęcaniu do zadawania pytań i myślenia poprzez współpracę i dialog. Nauczycielka/nauczyciel zajmuje się tematami, na które nie ma jednej „właściwej” odpowiedzi. Wszyscy uczniowie mają jednakowy głos i pod warunkiem, że podadzą rozsądne powody, wszystkie punkty widzenia są traktowane z szacunkiem. Uczniowie odnajdują swój głos i budują pewność siebie i poczucie własnej wartości, z korzyścią dla rozwoju ich charakteru i zaangażowania w edukację.

Teatr Forum pozwala osobom uczestniczącym wybrać temat niesprawiedliwości społecznej i stworzyć historię. Tematy te mogą być różne – od nękania i rasizmu po presję rówieśników i nadużywanie narkotyków/alkoholu. Raz odegrana rola publiczności polega wtedy na zmianie przedstawienia na lepsze. Widzowie na zmianę dyskutują o zmianach, jakie można by wprowadzić w sztuce teatralnej, a których bohater mógłby dokonać inaczej. Następnie widzowie są proszeni o wejście na scenę i pokazanie, co ich zdaniem powinno być zrobione w danej sytuacji w sztuce. Teatr Forum stwarza bezpieczne środowisko do badania problemów, z którymi młodzi ludzie borykają się na co dzień, ale przede wszystkim umożliwia im rozważenie i próbę dokonania pozytywnych wyborów na przyszłość.

Partnerzy projektu:

Liverpool World Centre ma 16 lat doświadczenia w prowadzeniu dialogicznych szkoleń dla nauczycieli i stażystów na dwóch głównych uniwersytetach w północno-zachodniej Anglii. Są to Liverpool Hope University i Liverpool John Moores, którzy są partnerami stowarzyszonymi.

Szkoła Studyjna posiada bogate doświadczenie w uczeniu się w oparciu o projekty i pracy z uczniami niezależnymi. Mają także doświadczenie w zakresie mediów społecznościowych i technologii webinarów.

Antropolis intensywnie współpracuje ze szkołami w zakresie zagadnień związanych z różnorodnością i globalnym obywatelstwem. Uczestniczyła w różnych projektach UE i wnosi doświadczenie w projektowaniu przewodników i zestawów narzędzi edukacyjnych.

ESA została zaproszona jako ekspert w pracy z uczniami niezrzeszonymi, ale także w zakresie ich umiejętności badawczych i projektowania raportów. Ich główną rolą jest doradzanie w zakresie projektu oraz odpowiedzialność za badania i projektowanie wyników intelektualnych.

Klonowic jest bardzo aktywną szkołą na swoim obszarze Polski i wnosi do niej swoje doświadczenia z edukacji antydyskryminacyjnej. Współpracuje z TEA od wielu lat. Tworzą centrum polskiego klastra szkół.

ELTE jest dużą szkołą Hungarinu o stosunkowo dużej różnorodności (5%) jak na swój kraj. Stanowi centrum węgierskiego klastra szkół.

Podczas trwania projektu powstał poradnik, który zostanie zaprezentowany podczas spotkania. Poradnik ma pomóc nauczycielkom/nauczycielom i edukatorkom/edukatorom poszerzyć i wzbogacić działania w zakresie włączania osób, które z różnych powodów są wykluczane, lub nie chcą się angażować w codzienne działania.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Liderem projektu jest Liverpool World Centre.

Specjalistyczne warsztaty online w TEA

Dla kogo?

Z prawdziwą radością informujemy, że ruszamy z cyklem warsztatów online i webinariów, adresowanych do osób, które już od jakiegoś czasu prowadzą edukację antydyskryminacyjną, równościową, emancypacyjną i chcą pogłębiać swoją wiedzę, badać nowe ścieżki. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją aktywistyczną czy zawodową przygodę z edukacją antydyskryminacyjną, zapraszamy Cię do śledzenia informacji o naszych działaniach przeznaczonych dla osób wchodzących w tę tematykę (więcej informacji już jesienią na www.tea.org.pl i w naszych mediach społecznościowych). 

Co, gdzie, kiedy?

Pierwszy warsztat odbędzie się już we wrześniu, a kilka słów o nim poniżej.

Temat warsztatu: „Polityka tożsamości i intersekcjonalność w pracy edukacyjnej i aktywizmie na rzecz równości”

Termin: 28 września 2021 roku, 16:00-19:00

Osoba prowadząca: dr Justyna Struzik, naukowczyni, adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka książki „Solidarność queerowa”,

Spotykamy się na platformie zoom.

O czym będziemy rozmawiać? 

Zagadnienia poruszane podczas warsztatu: 

 • czym jest polityka tożsamości (identity politics), czym jest intersekcjonalość, skąd się wzięły te pojęcia i jak je rozumieć? 
 • co warto wiedzieć o konserwatywnych zarzutach wobec polityki tożsamości?
 • podejścia do intersekcjonalności, które mogą nam pomóc lepiej pracować edukacyjnie – budować intersekcjonalną sprawiedliwość i świat włączający dla wszystkich doświadczeń.

Warsztat potrwa 3 godziny i będzie składał się z dwóch modułów:

1) moduł teoretyczny – wprowadzenie do tematu, podstawy teoretyczne i naukowe (moduł nagrywany i udostępniany w bibliotece TEA po naszym spotkaniu);

2) moduł praktyczny – warsztatowy – ćwiczenia i dyskusje wokół tematu warsztatu (moduł dostępny wyłącznie dla zapisanych osób uczestniczących, nie będzie nagrywany)

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz do 10 września br. O przyjęciu na warsztat poinformujemy Cię do 15 września br. Do udziału w warsztacie zapraszamy 20 osób. Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy nasze możliwości, priorytetowo potraktujemy osoby z mniejszych miejscowości. Zadbamy także o różnorodność grupy pod względem płci. 

Kolejne spotkania w cyklu

Już w październiku porozmawiamy o krytycznych teoriach rasy, przyjrzymy się współczesnym dyskusjom o rasie o rasizmowi strukturalnemu. Naszą ekspertką będzie
dr Margaret Amaka Ohia-Nowak, trenerka kompetencji międzykulturowych, specjalistka
w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i języka włączającego.

W kolejnych miesiącach przed nami także warsztaty i webinaria o psychologii zorientowanej na proces w edukacji antydyskryminacyjnej, o radykalizacji młodzieży, o wyzysku mniejszości i przywileju, a także o tym, jak o siebie dbać w pracy osoby trenerskiej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. 

Konkretne daty już wkrótce!

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Małgorzatą Jonczy-Adamską, która jest koordynatorką projektu, e-mail: m.jonczy@tea.org.pl.

Warsztat odbywa się w ramach projektu „Latarnia Równości. Pozytywnie o Edukacji Antydyskryminacyjnej”, realizowanego przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Realizujemy ten projekt, ponieważ chcemy wspierać osoby prowadzące edukację emancypacyjną i antydyskryminacyjną, a także osoby zainteresowane prowadzeniem takiej edukacji – zarówno w szkole, jak i w ramach różnych działań nieformalnych. Chcemy, żeby te osoby mogły się rozwijać, sieciować, uczyć od siebie nawzajem. I wreszcie, żeby idea EA szła w świat, trafiała do różnych grup, z którymi spotykacie się i pracujecie na co dzień.

Jak rozmawiać w klasie o tym, co dzieje się na granicy?

 • Chcesz rozpocząć rozmowę z młodzieżą na temat sytuacji osób uciekających ze swojego kraju?
 • Zastanawiasz się, jak odpowiesz na pytanie uczennic i uczniów na temat tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej?
 • Chcesz zwrócić uwagę młodych ludzi na przyczyny migracji, pokazać jak niektóre zjawiska są ze sobą powiązane?
 • Zależy Ci na wspólnym poszukiwaniu pomysłów jak rozmawiać z uczennicami i uczniami o uchodźczyniach i uchodźcach?


Zapraszamy na darmowy warsztat on-line!
Wykorzystując interaktywne metody pracy on-line popracujemy nad tym, jak w bezpieczny sposób podjąć tematykę związaną z uchodźstwem na lekcji. Jak zadawać pytania, ale też, w jaki sposób na nie odpowiadać. Jak dać przestrzeń na wypowiedzenie swoich racji, wątpliwości, przekonań. W jaki sposób budować taką atmosferę lekcji, by odbywała się ona w atmosferze wzajemnego szacunku.

Kiedy: 2 września, godzina 19.00 – 21.00

Gdzie: platforma ZOOM (link zostanie przekazany osobom, które zgłoszą się na warsztat poprzez formularz zgłoszeniowy).

Zgłoszenia przyjmujemy przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do 1 września do godziny 19:00. O przyjęciu na warsztat poinformujemy Cię do 2 września do południa.

Warsztat poprowadzi Ela Kielak.

***
Warsztat finansowany jest ze środków 1% i z darowizn na TEA.

Zapraszamy na szkolenie “Uczymy (się) łączyć perspektywę globalną i antydyskryminacyjną”

 • Jak rozpocząć rozmowę na tak złożony temat, jakim są międzynarodowe migracje?
 • Jak dzielić się swoimi refleksjami na temat tego, czym jest bezpieczeństwo
  w kontekście lokalnym i globalnym?
 • W jaki sposób przekazywać wiedzę i zachęcać do własnych przemyśleń i działań na rzecz Agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju?
 • Jak mówić o globalnych wyzwaniach w duchu szacunku i dialogu?
 • Czym jest dialog w edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej?
 • Jak włączać perspektywę globalną do edukacji antydyskryminacyjnej
  i antydyskryminacyjną do globalnej?

 

Cele warsztatu:

 • Pozyskasz wiedzę na temat wspólnych wyzwań globalnych (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii migracji) oraz proponowanych odpowiedzi na te wyzwania.
 • Zapoznasz się z dialogicznymi metodami krytycznej edukacji, m.in.: filozofia z dziećmi i młodzieżą oraz otwarte przestrzenie dla dialogu i dociekań.
 • Poddasz refleksji swój warsztat metodyczny dotyczący podejmowania aktualnych tematów globalnych w czasie zajęć, które prowadzisz.
 • Otrzymasz propozycje ćwiczeń, które będą stanowić wsparcie dla Twojej pracy z nauczycielami i nauczycielkami.
 • (dla zainteresowanych) Otrzymasz propozycję kolejnych kroków we współpracy z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA).

 

Dla kogo?

 • Dla osób pracujących z nauczycielami i nauczycielkami, czyli dla: wykładowców i wykładowczyń, doradców i doradczyń metodycznych, pracowników i pracownic ODN i ORE, edukatorów i edukatorek z organizacji pozarządowych, którzy/re w swojej pracy kształcą nauczycieli i nauczycielki.

 

Kiedy?

 • 17 – 18 listopada 2018 (istnieje możliwość skorzystania z noclegu z 16 na 17 listopada).
 • w godzinach 9:00 – 18:00 (I dzień, sobota), 9:00 – 14:00 (II dzień, niedziela)
 • warunkiem udziału jest obecność na obydwu dniach szkoleniowych

 

Gdzie?

Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego,

ul. Bolesława Limanowskiego 23, 00-001 Warszawa.

 

Zapewniamy zwrot kosztów podróży i nocleg w pokoju dwuosobowym oraz wyżywienie w trakcie warsztatu.

 

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia za pomocą formularza online: https://goo.gl/forms/AqObmy8GVNyXcdGK2

przyjmujemy do 31 października 2018 r.

 

Liczba miejsc ograniczona. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną rozesłane nie później niż 5 listopada.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Elżbietą Kielak: e.kielak@tea.org.pl

 

Z kim pracujemy?

Przez dwa dni będziemy pracować wspólnie z dwiema trenerkami: Martą Gontarską – ekspertką z zakresu krytycznej edukacji globalnej, certyfikowaną trenerką metody filozofii z dziećmi i młodzieżą oraz Elżbietą Kielak – trenerką antydyskryminacyjną i ekspertką z zakresu edukacji globalnej.

 

Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (IGO) i opiera się na diagnozie oraz metodach wypracowanych w ramach projektu “Nauczycielki zmieniają świat” w latach 2013-2015.

 

Projekt “Uczymy (się) o edukacji globalnej. Współpraca organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego”  jest realizowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu “Razem rozwijamy kompetencje: europejskie sieci obywatelsko-uniwersyteckie na rzecz globalnej edukacji w zakresie migracji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju we współzależnym świecie (InterCap)” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach program EuropAid (Numer projektu: CSO-LA/2017/388-136).

 

POMÓŻMY SZKOŁOM CHRONIĆ DZIECI – zbiórka na proces sądowy

Wspólnie z Kampanią Przeciw Homofobii, Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), prof. Małgorzatą Fuszarą, Martą Konarzewską, Agnieszką Kozakoszczak i Janem Świerszczem przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego występujemy do sądu przeciw Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza (wspieranemu przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris).

Continue reading

Na nowy rok szkolny 2017/2018 zapraszamy na warsztat: Edukacja globalna i antydyskryminacyjna tu i teraz!

Jak zacząć rozmowę na trudny i złożony temat jakim jest konflikt i jego przyczyny? Jak prezentować różne opinie i punkty widzenia na temat uchodźczyń i uchodźców? Dlaczego najlepszą inwestycją edukacyjną jest dialog? Jak mówić o różnorodności jako wartości?

Continue reading

Spotkanie z Karen Polak

W dniu 24 listopada 2017 rw Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyło się spotkanie z Karen Polak z Holandii – historyczką i pedagożką reprezentującą Dom Anny Frank, koordynatorką międzynarodowego zespołu tworzącego projekt „Stories that move”.

Continue reading