Natalia Sarata: Na pozorną reprezentację nas nie stać.

Natalia Sarata, członkini TEA i współkoordynatorka Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej komentuje wybory do Komitetu Monitorującego Program Operacyjnych Edukacja Wiedza Rozwój (PO WER). Czy środki EFS na lata 2014-2020 będą służyć przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy? Zapraszamy do lektury!

Continue reading

Małgorzata Jonczy-Adamska: Mamy obowiązek wspierać nauczyciel(k)i w edukacji genderowej.

Tekst Małgorzaty Jonczy-Adamskiej otwiera pierwsze wydanie nowego cyklu TEA – „Opinie”. Będziemy komentować i pisać o ważnych wydarzeniach związanych z edukacją antydyskryminacyjną, pokazując naszą perspektywę myślenia o szkole i budowaniu świata wolnego od dyskryminacji i przemocy. Zapraszamy do lektury i polecamy uwadze! W tym wydaniu podsumowujemy rok 2014.

Continue reading