Mniej monitoringu, więcej edukacji antydyskryminacyjnej! TEA opiniuje rządowy projekt Bezpieczna+

TEA przedstawiło oficjalną opinię dotyczącą programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (2015-2018). Opiniowany program jest uzupełnieniem i kontynuacją programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Niestety, „Bezpieczna+” błędnie diagnozuje problemy związane z bezpieczeństwem w szkołach, a w konsekwencji proponuje działania nieadekwatne i, z dużym prawdopodobieństwem, nieskuteczne. Największym brak dotyczy działań zwiększających kompetencje nauczycieli i nauczycielek do rozpoznawania i reagowania na sytuacje dyskryminacji.

Continue reading

TEA na konferencji „Równa szkoła – szkoła bez dyskryminacji”

Małgorzata Dymowska oraz Marta Rawłuszko, członkinie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) wzięły udział w konferencji Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), Kampanii Przeciw Homofobii (KPH), Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Podczas spotkania TEA prezentowało raport „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”, rozmawialiśmy także o tym, czym powinny być działania antydyskryminacyjne w szkołach.

Continue reading

Nowy raport TEA już jest!

Dyskryminacja w szkole jest częsta, a w najgorszej sytuacji są uczennice i uczniowie homoseksualni oraz osoby ubogie. W szkole pracują nauczyciele i nauczycielki aktywnie przeciwdziałający dyskryminacji, ale są osamotnieni. Nowy raport TEA „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce” już dostępny!

Continue reading

TEA na konferencji „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Jak zbudować dobrą szkołę?”

29 marca br. Marta Rawłuszko, jako przedstawicielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), poprowadziła sesję warsztatową pt. „Działania antydyskryminacyjne – jak je prowadzić żeby miały sens? Kilka złotych zasad”. Sesja była częścią międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Erę Ewaluacji w Zakopanem.

Continue reading

Promujemy raport „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”

19 marca 2015 r. Dorota Bregin i Marta Rawłuszko spotkały się z kadrą pedagogiczną oraz przedstawicielkami i przedstawicielami lokalnych instytucji w Chorzelach (woj. mazowieckie, powiat przasnyski), aby przedstawić wyniki raportu poświęconego dyskryminacji w szkołach. W spotkaniu wzięło udział 46 osób.

Continue reading

Zapraszamy na konferencję prezentującą raport badawczy „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce”

W imieniu Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania oraz Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej mamy przyjemność zaprosić do udziału w konferencji prezentującej raport z badań „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce”, która odbędzie się 22 kwietnia 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy AL. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.

Continue reading

„Szkoła bez dyskryminacji – bezpieczna szkoła” – zapraszamy na konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka!

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), Fundacja im. Stefana Batorego oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) serdecznie zapraszają przedstawicieli i przedstawicielki szkół, kuratoriów, placówek doskonalenia nauczycieli oraz organizacji pozarządowych na ogólnopolską konferencję poświęconą problemowi dyskryminacji, mowy nienawiści oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami w szkole. Spotkanie odbędzie się 10 grudnia 2014 r. w Warszawie.

Continue reading

Między Polską a Holandią – spotkanie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Między rzeczywistością wybranych wątków edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce i Holandii rozpięły się tematy pierwszego w 2014 roku spotkania organizacji i grup członkowskich Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Kwestie dotyczące wolności światopoglądowej w systemie edukacji formalnej w Polsce oraz zaangażowania instytucji państwowych we wspieranie szacunku dla różnorodności, w tym różnorodności seksualnej w Holandii to tematy przewodnie, które tym razem stały się osią spotkania Koalicji.

Continue reading

Ruszył nowy projekt TEA!

Z radością informujemy, że ruszył nowy projekt Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej – przedsięwzięcie badawczo-rzecznicze pn. „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”. Projekt realizujemy w partnerstwie z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej. W części badawczej wspiera nas również kadra akademicka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Continue reading