Przeskocz do treści

wspierają nas

Cieszymy się zaufaniem i wsparciem:

Fundacji im. Stefana Batorego
Fundacja im. Stefana Batorego sfinansowała projekt „Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce”, zrealizowany w latach 2010-2011, oraz udziela nam wsparcia instytucjonalnego w latach 2011, 2017-2019. W latach 2012-2013 Fundacja im. Stefana Batorego finansowała działania Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.

right

 

 

 

 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dofinansowało projekt „Do-równaj jakości. Rozwój standardów edukacji antydyskryminacyjnej”, zrealizowany w roku 2011.

 

 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowało projekt „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej”, realizowany w latach 2011 - 2013. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Programu "Obywatele dla Demokracji"
Program "Obywatele dla Demokracji" finansowany z funduszy EOG, zarządzany przez Fundację im. Stefana Batorego współfinansuje projekt "Dyskryminacja w szkole - obecność nieusprawiedliwiona" realizowany w okresie marzec 2014 - maj 2015, projekt "Edukacja antydyskryminacyjna - sprawdzam! wspieram!" realizowany w okresie październik 2014 - kwiecień 2016 oraz projekt "Uchodźcy? Zapraszamy!" realizowany w okresie styczeń-kwiecień 2016 r.

 

 

Programu Unii Europejskiej Erasmus +

W ramach programu realizujemy następujące projekty:

 

 

 

Fundusz Wyszechradzki i Komisja Europejska
Od stycznia 2019 r. jesteśmy partnerem w projekcie Central and Eastern European Network for the prevention od intoleracje and group hatered (http://www.cultures-interactive.de/en/cee-prevent-net.html)

 

This project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

 

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.