Przeskocz do treści

wspierają nas

Cieszymy się zaufaniem i wsparciem:


Fundacji im. Stefana Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego sfinansowała projekt „Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce”, zrealizowany w latach 2010-2011, oraz udziela nam wsparcia instytucjonalnego w latach 2011, 2017-2019. W latach 2012-2013 Fundacja im. Stefana Batorego finansowała działania Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.

 

 

 

 

 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dofinansowało projekt „Do-równaj jakości. Rozwój standardów edukacji antydyskryminacyjnej”, zrealizowany w roku 2011.

 

 

 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowało projekt „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej”, realizowany w latach 2011 - 2013. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

 

Programu "Obywatele dla Demokracji"

Program "Obywatele dla Demokracji" finansowany z funduszy EOG, zarządzany przez Fundację im. Stefana Batorego współfinansuje projekt "Dyskryminacja w szkole - obecność nieusprawiedliwiona" realizowany w okresie marzec 2014 - maj 2015, projekt "Edukacja antydyskryminacyjna - sprawdzam! wspieram!" realizowany w okresie październik 2014 - kwiecień 2016 oraz projekt "Uchodźcy? Zapraszamy!" realizowany w okresie styczeń-kwiecień 2016 r.

 

 

Programu Unii Europejskiej Erasmus +

W ramach programu realizujemy następujące projekty:

wrzesień 2015 - kwiecień 2018 “Empowerment through education - gender equality & political leadership”

lipiec 2017- sierpień 2018 projekt "Empowering Networks of Inclusion in Poland"

styczeń 2018 - grudzień 2019 projekt "Education, Empowerment, Equality"

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy!