Przeskocz do treści

wesprzyj nas


PRZEKAŻ TEA 1 PROCENT PODATKU – DOŁÓŻ SIĘ DO TEGO, ŻEBY KAŻDE DZIECKO CZUŁO SIĘ W SZKOLE JAK U SIEBIE!

Wystarczy,  że w składanym zeznaniu podatkowym za 2017 rok, w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpiszesz nasz KRS 0000337613.

Od 9 lat działamy po to, by każde dziecko w szkole w Polsce czuło się bezpieczne, zauważane i doceniane. Dzięki nam nauczycielki i nauczyciele wiedzą lepiej, jak lepiej radzić sobie w sytuacjach, kiedy jednego z uczniów nie stać na markowe buty, uczennica zakochuje się w koleżance, rodzice pochodzą z innego kraju czy kiedy dzieciaki wyśmiewają kogoś, kto porusza się na wózku. Zachęcamy MEN do tego, by tworzyć szkoły, w których równość jest „przedmiotem obowiązkowym”.

Kierujemy swoje działania do wszystkich, które i którzy pracują z dziećmi i młodzieżą lub współpracują ze szkołami, do nauczycieli i nauczycielek, trenerów i trenerek, edukatorów i edukatorek, uczniów i uczennic oraz do rodziców.

Nasza działalność jest możliwa dzięki składkom członkowskim, grantom oraz darowiznom od osób prywatnych i firm. Dzięki Twojemu wsparciu możemy działać jeszcze skuteczniej.

W 2017 roku między innymi:

1. Wzmacnialiśmy i sieciowaliśmy nauczycielki i nauczycieli, które i którzy chcą na lekcjach poruszać tematy dyskryminacji i jej przeciwdziałania

  • 70 nauczycielek i nauczycieli podniosło swoje kompetencje reagowania na dyskryminację i przemoc oraz prowadzenia w klasie edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej,
  • Oracowaliśmy 10 scenariuszy lekcji, które wspierają nauczycieli i nauczycielki, w radzeniu sobie z sytuacjami konfliktowymi w klasie, w reagowaniu na mowę nienawiści czy inne dyskryminujące zachowania,
  • Przygotowaliśmy materiały edukacyjne dla nauczycieli i nauczycielek pn. „Cyberhistorie. O bezpieczeństwie i komunikacji w sieci. Scenariusze lekcji dla klas I-VI” zawierające scenariusze 6 animacji oraz 18 scenariuszy lekcji.

Wszystkie nasze materiały są  bezpłatne i dostępne on line.

2. Budowaliśmy i integrowaliśmy środowisko organizacji zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną i przeciwdziałaniem dyskryminacji

  • Na koniec 2017 roku w koordynowanej przez nas Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej (KEA) było 60 organizacji z 20 miejscowości w Polsce.
  • Na pierwszym wspólnym spotkaniu organizacji członkowskich KEA z pracownikami Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli oraz nauczycielkami i nauczycielami (z Białobrzegów, Bydgoszczy, Dąbrowy Górniczej, Ełku, Kędzierzyna-Koźla, Olecka, Płocka, Skierniewic, Sośnicowic, Starogardu Szczecińskiego, Warszawy), rozmawiali_łyśmy nt. możliwości i sposobów prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w nowym systemie szkolnym w oparciu o wyniki przeglądu nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych, przygotowanego przez ekspertki TEA.

3. Zabieraliśmy głos w ważnych sprawach dotyczących bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach

  • Publikowaliśmy listy otwarte i stanowiska (np. list dotyczący problemu homofobii i przemocy w szkole, wydany w reakcji na tragiczną śmierć nastolatka, podpisany przez 90 podmiotów),
  • Współorganizowaliśmy demonstrację pn. „Zapal znicz dla Kacpra” przed budynkiem MEN, w której wzięło udział kilkadziesiąt osób. Akcja przyczyniła się do nagłośnienia problemu homofobicznej przemocy szkolnej w szerszej opinii publicznej (kilkadziesiąt publikacji prasowych, internetowych, programów radiowych i telewizyjnych; do wydarzenia na FB dołączyły 8993 osoby, dyskusja liczyła ponad 100 postów; organizacje z całej Polski, zainspirowane naszymi działaniami, zorganizowały 6 wydarzeń pod tym samym tytułem w innych miastach),
  • Prowadziliśmy profil na FB „Szkoła Równości”, na którym zamieszczamy i promujemy materiały dotyczące równości i przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach.

W najbliższym roku będziemy się skupiać na wspieraniu uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek oraz rodziców i opiekunów dzieci w rozwijaniu ich kompetencji w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i reagowania na dyskryminację oraz nierówne traktowanie w szkole. W jaki sposób? Poprzez szkolenia i warsztaty, spotkania z Radami Pedagogicznymi i Radami Rodziców, poprzez publikację materiałów edukacyjnych poszerzających wiedzę o równości i różnorodności.

Na to właśnie chcemy przeznaczyć pozyskane od Państwa darowizny i 1 procent w 2018 roku.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

TEA zmienia szkoły w Polsce także dzięki darczyńcom, którzy wspierają naszą organizację finansowo. W 2017 roku przekazały_liście nam 3100 zł! Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie i zachęcamy do dalszego angażowania się w przeciwdziałanie dyskryminacji w szkołach w Polsce.

Każda kwota, szczególnie ta przekazywana systematycznie, będzie dla nas realnym wsparciem, które przełoży się na działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i uczennic w szkołach oraz rozwój kompetencji przeciwdziałania dyskryminacji wśród całych społeczności szkolnych.

Przekazuj darowizny na konto Stowarzyszenia:

63 2130 0004 2001 0500 4791 0001

Volkswagen Bank Polska S.A. (w tytule przelewów wpisując „Darowizna na cele statutowe”)

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
ul. Kłopotowskiego 9/31
03-718 Warszawa

Wspólnie możemy tworzyć bezpieczny i otwarty świat, wolny od przemocy i dyskryminacji.

Bardzo dziękujemy!