Przeskocz do treści

wesprzyj nas


CHCESZ NAM PRZEKAZAĆ 1% PODATKU? ZAJRZYJ DO ZAKŁADKI "1 PROCENT"

Od 10 lat działamy po to, by każde dziecko w szkole w Polsce czuło się bezpieczne, zauważane i doceniane. Dzięki nam nauczycielki i nauczyciele wiedzą lepiej, jak lepiej radzić sobie w sytuacjach, kiedy jednego z uczniów nie stać na markowe buty, uczennica zakochuje się w koleżance, rodzice pochodzą z innego kraju czy kiedy dzieciaki wyśmiewają kogoś, kto porusza się na wózku. Zachęcamy MEN do tego, by tworzyć szkoły, w których równość jest „przedmiotem obowiązkowym”.

Kierujemy swoje działania do wszystkich, które i którzy pracują z dziećmi i młodzieżą lub współpracują ze szkołami, do nauczycieli i nauczycielek, trenerów i trenerek, edukatorów i edukatorek, uczniów i uczennic oraz do rodziców.

Nasza działalność jest możliwa dzięki składkom członkowskim, grantom oraz darowiznom od osób prywatnych i firm. Dzięki Twojemu wsparciu możemy działać jeszcze skuteczniej.

W 2018 roku między innymi:

1. Wzmacnialiśmy i sieciowaliśmy nauczycielki i nauczycieli, które i którzy chcą na lekcjach poruszać tematy dyskryminacji i jej przeciwdziałania

  • 50 nauczycielek i nauczycieli podniosło swoje kompetencje reagowania na dyskryminację i przemoc oraz prowadzenia w klasie edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej,
  • Przygotowaliśmy materiały edukacyjne dla nauczycieli i nauczycielek pn. „Cyberhistorie. O bezpieczeństwie i komunikacji w sieci. Scenariusze lekcji dla klas I-VI” zawierające scenariusze 6 animacji oraz 18 scenariuszy lekcji i przeszkoliliśmy z ich prowadzenia 15 nauczycielek i nauczycieli,
  • Dzięki pozyskanym środkom z 1% rozpoczęłyśmy organizowanie szkoleń dla Rad Pedagogicznych, zgłosiło się do nas 30 szkół chętnych do współpracy.

Wszystkie nasze materiały są  bezpłatne i dostępne on line.

2. Budowaliśmy i integrowaliśmy środowisko organizacji zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną i przeciwdziałaniem dyskryminacji

  • Na koniec 2018 roku w koordynowanej przez nas Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej (KEA) było 60 organizacji z 20 miejscowości w Polsce.
  • Jesteśmy w procesie tworzenia nowych metod prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej, np. poprzez współprace z Loesje Polska.

3. Zabieraliśmy głos w ważnych sprawach dotyczących bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach

  • Publikowaliśmy listy otwarte i stanowiska (np. list popierający prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej w Gdańsku),
  • Prowadziliśmy profil na FB „Szkoła Równości”, na którym zamieszczamy i promujemy materiały dotyczące równości i przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach.

W najbliższym roku będziemy się skupiać na wspieraniu uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek oraz rodziców i opiekunów dzieci w rozwijaniu ich kompetencji w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i reagowania na dyskryminację oraz nierówne traktowanie w szkole. 

W jaki sposób? Poprzez szkolenia i warsztaty, spotkania z Radami Pedagogicznymi i Radami Rodziców, poprzez publikację materiałów edukacyjnych poszerzających wiedzę o równości i różnorodności.

Na to właśnie chcemy przeznaczyć pozyskane od Państwa darowizny i 1 procent w 2019 roku.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

TEA zmienia szkoły w Polsce także dzięki darczyńcom, którzy wspierają naszą organizację finansowo. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie i zachęcamy do dalszego angażowania się w przeciwdziałanie dyskryminacji w szkołach w Polsce.

Każda kwota, szczególnie ta przekazywana systematycznie, będzie dla nas realnym wsparciem, które przełoży się na działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i uczennic w szkołach oraz rozwój kompetencji przeciwdziałania dyskryminacji wśród całych społeczności szkolnych.

Przekazuj darowizny na konto Stowarzyszenia:

63 2130 0004 2001 0500 4791 0001

Volkswagen Bank Polska S.A. (w tytule przelewów wpisując „Darowizna na cele statutowe”)

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
ul. Kłopotowskiego 9/31
03-718 Warszawa

Wspólnie możemy tworzyć bezpieczny i otwarty świat, wolny od przemocy i dyskryminacji.

Bardzo dziękujemy!