Przeskocz do treści

Warsztaty dla rad pedagogicznych

Warsztaty antydyskryminacyjne
 
Warsztaty będą okazją do zapoznania się z metodami edukacji antydyskryminacyjnej. Odpowiedzą na kluczowe wyzwania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na różne przesłanki, zaprezentują narzędzia radzenia sobie z nierównym traktowaniem na różnych poziomach – na poziomie całej szkoły, w relacjach pomiędzy nauczycielem/nauczycielką a klasą oraz w relacjach indywidualnych z uczniami doświadczającymi dyskryminacji. Staną się też okazją do zaplanowania działań antydyskryminacyjnych skierowanych do społeczności szkolnych. 
 
Spotkania z radą pedagogiczną mogą mieć formułę kompleksowego, dwudniowego pogłębionego warsztatu prowadzonego przez parę trenerską lub krótszego, pięcio- lub trzygodzinnego spotkania "szytego na miarę".
 
 
Warsztaty przygotowujące do korzystania z narzędzia przeciwdziałania cyberprzemocy: cybersense.pl
 
Zapraszamy do obejrzenia nowych atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży materiałów – animacje, komiksy i scenki – które pomogą nauczycielom i nauczycielkom zgłębić z klasą zagadnienia bezpieczeństwa i komunikacji w sieci. 
Udział w tym warsztacie przygotowuje osoby pracujące w szkołach do samodzielnego stosowania tych narzędzi.
 
 
 
Kontakt w sprawie warsztatów: biuro@tea.org.pl