Przeskocz do treści

Razem na rzecz równego traktowania – formularz zgłoszeniowy

Osoby uczestniczące w spotkaniu mają możliwość otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na spotkanie do wysokości ceny biletu komunikacji publicznej, w II klasie, na tej samej trasie.
mamy możliwość sfinansowania jednego noclegu, proszę zaznaczyć jedną z dostępnych opcji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej z siedzibą przy ul. Kłopotowskiego 9/31, 03-718 Warszawa, adres e-mail: biuro@tea.org.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w celach związanych z dążeniem do zawarcia umowy tzn. art. 6 ust. 1 lit. B RODO
  2. w celu realizacji celów statutowych stowarzyszenia tzn. art. 6 ust. 1 lit f RODO
  3. w celach związanych z dochodzeniem bądź ochroną przed roszczeniami tzn. art. 6 ust. 1 lit f RODO
  4. w celu sprawozdawczym, raportowym, art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wydarzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:

  1. dostawcom usług informatycznych,
  2. Dostawcy usług hotelowych, cateringowych
  3. Grantodawcy
  4. Podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa
  5. i innych podmiotów współpracujących z Administratorem

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom w tym profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe będą przechowywane w zakresie i przez okres przeprowadzenia warsztatów oraz przez okres niezbędny do wypełnienina obowiązków leżących na Administratorze , oraz – w celach kontaktowych – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora do zakończenia działalności Towarzystwa.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdziesz na naszej stronie internetowej: https://tea.org.pl/wp-content/uploads/2019/04/Polityka-prywatnos%CC%81ci-TEA-1.pdf