Przeskocz do treści

misja

Misją Towarzystwa jest rozwijanie i upowszechnianie edukacji antydyskryminacyjnej tak, aby każda osoba współtworzyła świat wolny od dyskryminacji i przemocy.

Misję realizujemy w trzech ścieżkach programowych:

1. Rozwijamy kompetencje.
Kształcimy trenerów i trenerki, aby osób mogących prowadzić edukację antydyskryminacyjną było coraz więcej.

2. Budujemy standardy.

Przygotowujemy i katalogujemy treści dotyczące równości i przeciwdziałania dyskryminacji, które będą służyć edukatorom i edukatorkom do prowadzenia warsztatów i szkoleń.

 3. Działamy na rzecz włączenia edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacyjnego w Polsce.

Chcemy, żeby szkoła nie dyskryminowała i nie uczyła dyskryminacji. Sprawdzamy, czy edukacja antydyskryminacyjna jest obecna w systemie edukacji i w szkoleniu nauczycieli i nauczycielek.

Zainicjowaliśmy i koordynujemy działania Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, we współpracy z kilkudziesięcioma polskimi organizacjami pozarządowymi. Budujemy dialog z systemem edukacji, dzielimy się doświadczeniami i upowszechniamy dobre praktyki. W ten sposób kwestie równości i różnorodności znajdują swoje miejsce w polskich szkołach.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną misją organizacji: Misja TEA - plik do pobrania