Przeskocz do treści

koalicja – stanowiska

NASZE STANOWISKA

Nasze najnowsze wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej z dn. 3.02.2016 r.:

Link - List Koalicji do Minister Edukacji Narodowej z dn. 3.02.2016 r.

Nasze wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej z dn. 22.04.2015 r.:

Link - List Koalicji do Minister Edukacji Narodowej z dn. 22.04.2015 r. 

Nasz pełny apel przedstawiamy w liście do Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 27.06.2014 r.

Link - List Koalicji do Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiający apel z dn. 27.06.2014 r.

Nasze aktualne postulaty dotyczące POWER wraz z uzasadnieniem przedstawiamy w liście do Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 27.06.2014 r.

Link - List Koalicji do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie POWER z dn. 27.06.2014 r.

 


Poniżej przedstawiamy wszystkie oficjalne listy Koalicji wystosowane do administracji rządowej w latach 2012-2013:

Link - List Koalicji do Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiający apel z dn. 25.04.2012 r.

Link – List Koalicji do Ministerstwa Edukacji Narodowej przypominający o apelu z dn. 05.10. 2012 r.

Link – List Koalicji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie środków EFS 2014-2020 na edukację antydyskryminacyjną z dn. 05.11.2012 r.

Link – List Koalicji do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzmocnienia edukacji o prawach człowieka w polskich szkołach z dn. 10.12.2012 r.

Link - List Koalicji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie zapisów o edukacji antydyskryminacyjnej  w POWER z dn. 18.04.2013 r.

Link - List Koalicji do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie zapisów o edukacji antydyskryminacyjnej w POWER z dn. 16.07.2013 r.

Ponadto, Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej dwukrotnie konsultowała projekty Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania przygotowane przez Biuro Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

Link – Stanowisko Koalicji z uwagami do projektu Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania – obszar „Edukacja” z dn. 31.05.2012 r.

Link – Stanowisko Koalicji z uwagami do projektu Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania z dn. 14.03.2013 r.

Odpowiedzi administracji publicznej:

Link – List Minister Edukacji Narodowej do kuratorów oświaty z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka z dn. 05.12.2012 r.

Link – Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 21.12.2012 r.

Link – Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dn. 14.12. 2012 r.

Link - Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dn. 22.05.2013 r. 

Link - Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z dn. 26.06. 2013 r

Link - Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 01.07.2013 r.