Przeskocz do treści

koalicja – działania

JAK DZIAŁAMY?

Edukacja antydyskryminacyjna dotyczy 3 podstawowych kwestii:
a) antydyskryminacyjnej treści nauczania,
b) równego traktowania w szkole,
c) równego dostępu do edukacji.

Poddajemy refleksji codzienność i praktykę szkoły, a także założenia szkoły jako instytucji kształtującej dzieci i młodzież, a przez to mającej kluczowy wpływ na zasady realizowane w społeczeństwie.

Chcemy szkoły, do której każda osoba ma równy dostęp, szkoły, w której wszyscy uczniowie i uczennice są traktowani z szacunkiem i skutecznie chronieni/chronione przed przemocą. Działamy na rzecz szkoły, w której każda osoba otrzymuje wiedzę i praktyczne umiejętności obrony przed dyskryminacją.

Edukacja antydyskryminacyjna jest odpowiedzią na nierówne traktowanie ze względu m.in. na płeć, kolor skóry, pochodzenie narodowe i/lub etniczne, religię lub światopogląd (a także wyznanie lub bezwyznaniowość), stopień sprawności fizycznej, stan zdrowia (fizycznego i psychicznego), wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, status społeczny i ekonomiczny.

Edukacja antydyskryminacyjna traktuje każdy przypadek nierównego traktowania i wykluczenia jako równie ważny, bez względu na to, jakiej przesłanki dotyczy.

Więcej o definicji edukacji antydyskryminacyjnej można przeczytać tutaj:

Link – Definicja edukacji antydyskryminacyjnej wypracowana przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

CO ROBIMY?

  • Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem, wykorzystując i promując dobre praktyki związane z prowadzeniem edukacji antydyskryminacyjnej.
  • Budujemy standardy edukacji antydyskryminacyjnej, promując wspólny język rozmawiania o przeciwdziałaniu dyskryminacji poprzez edukację.
  • Monitorujemy system edukacji formalnej z perspektywy edukacji antydyskryminacyjnej by na tej podstawie proponować zmiany systemowe dla polityki oświatowej w Polce.
  • Budujemy merytoryczny dialog z decydentami/decydentkami odpowiadającymi za edukację formalną w Polsce.
  • Pracujemy nad narzędziami edukacyjnymi, które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i nauczycielki w pracy z uczniami i uczennicami.

JAK TO ROBIMY?

Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej regularnie spotyka się na spotkaniach osobistych. Spotkania odbywają się w Warszawie. W 2011 r. odbyło się 5 spotkań Koalicji poświęconych przede wszystkim wewnętrznym sprawom organizacyjnym. Dodatkowo sformułowaliśmy/ sformułowałyśmy pierwsze ramy dla postulatów Koalicji.

Link – Rekomendacje Koalicji w zakresie włączania edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej.

Link – Komentarz ekspercki do Rekomendacji autorstwa Anny Dzierzgowskiej.


Od początku 2012 odbyło się 16 spotkań z udziałem zaproszonych ekspertów i ekspertek:

12.05.2018 - 16. spotkanie Koalicji pt. Łączymy siły!". Dyskutowałyśmy i dyskutowaliśmy w bardzo różnodnym gronie (organizacje koalicyjne i spoza koalicji, nauczycielki i nauczyciele, uczniowie szkół średnich, osoby reprezentujące akademie) o tym jak skutecznie promowac i uposzechniać misję, cele i postulaty Koalicji, tak aby zdobyły większy zasięg i uzyskały większe poparcie społeczne. Częścią spotkania były warsztaty metodą Loesje [czytaj: „Lusie”], prowadzone przez moderatorki Wandę Grudzień i Martę Twarowską, których rezultatem są kreatywne, nośne hasła na bazie postulatów Koalicji.

7.10.2017 - pierwsze wspólne spotkanie organizacji członkowskich Koalicji oraz nauczycielek i nauczycieli i osób współpracujących ze szkołami! Rozmawialiśmy o nowej podstawie programowej i możliwościach prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach. Punktem wyjścia do dyskusji nt. możliwości i sposobów prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w nowym systemie szkolnym były wyniki przeglądu nowej podstawy programowej, przygotowanego przez ekspertki TEA. Gościlismy ekspertki: Elżbietę Kielak (TEA), Dorotę Obidniak (ZNP) oraz Lucynę Kicińską (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę).

11.12.2016 ponownie gościliśmy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W  dyskusji na temat edukacji antydyskryminacyjnej wzięła udział Anna Mazurczak, Radczyni w Zespole ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami BRPO. Ponadto rozmawialiśmy na temat metody Betzavta (Magdalena Chustecka TEA), Kodeksów Równego Traktowania (Agnieszka Kozakoszczak, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej/ TEA) i Uczelnianego Standardu Antydyskryminacyjnego (Agata Teutsch, Fundacja Autonomia/ TEA).

12.07.2016 w Białymstoku odbyło się spotkanie z Podlaską Siecią Różnorodności oraz debata z udziałem Moniki Lange (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego), Katarzyny Dziedzik (Uniwersytet w Białymstoku), Katarzyny Wilkołaskiej-Żuromskiej (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich) i Doroty Bregin (TEA).

26.02.2016 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie Koalicji z dr Sylwią Spurek, Zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania, a także warsztat strategiczny dotyczący dalszego rozwoju i działań koalicji, moderowany przez Agatę Urbanik (Fundacja Pole Dialogu).

8.12.2015 odbyło się spotkanie z udziałem dr Witolda Klausa (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej) oraz Agnieszki Kozakoszczak (Fundacja na rzecz Różnorności Społecznej). Spotkanie dotyczyło prawnych uwarunkowań sytuacji uchodźców w Polsce w kontekście Europy, a także sytuacji dzieci i młodzieży cudzoziemskiej w systemie edukacji formalnej w Polsce.

21.04.2015 odbyło się spotkanie z udziałem dr Małgorzaty Czajkowskiej-Kisil (Instytut Polskiego Języka Migowego) oraz dr Joanny Talewicz-Kwiatkowskiej (Fundacja Dialog-Pheniben). Spotkanie dotyczyło a). sytuacji Głuchych w systemie edukacji formalnej w Polsce oraz b). nierównego traktowania dzieci i młodzieży romskiej w polskich szkołach.

25.02.2015 odbyło się spotkanie z udziałem Anny Drabarz z Fundacji Aktywizacja. Spotkanie dotyczyło edukacji osób z niepełnosprawnościami i edukacji włączającej.

19.05.2014 odyło się spotkanie z udziałem Agnieszki Kozakoszczak (TEA, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej), Agaty Teutsch (TEA, Fundacja Autonomia) oraz Joanny Balsamskiej (Fundacja Polistrefa).

10.10.2013 odbyło się spotkanie z udziałem Mai Kłody, absolwentki Wydziału Psychologii UW, laureatki nagrody PFRON "Otwarte drzwi". Spotkanie dotyczyło edukacji dzieci z niepełnosprawnością.

15.05.2013 odbyło się spotkanie z udziałem dr Pawła Rudnickiego oraz Marcina Starnawskiego z Instytutu Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Spotkanie dotyczyło pedagogiki krytycznej i emancypacyjnej.

25.03.2013 odbyło się spotkanie z udziałem Anny Samborskiej-Niessner ze Szkoły podstawowej „Istota” z Krakowa. Spotkanie dotyczyło pedagogiki waldorfskiej i alternatywnych metod edukacji.

29.11.2012 r. odbyło się spotkanie z udziałem dr Ewy Pogorzały oraz Katarzyny Kubin z Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej. Spotkanie dotyczyło: a) prawnych aspektów edukacji dzieci cudzoziemskich w szkole, b) praktycznych rozwiązań wspierających edukację dzieci z doświadczeniami migracji w Polsce.

12.09.2012 r. odbyło się spotkanie z udziałem dr Przemysława Sadury z Uniwersytetu Warszawskiego i Krytyki Politycznej oraz prof. Zbigniewa Sawińskiego z Instytutu Badań Edukacyjnych. Spotkanie dotyczyło: a) dyskryminacji w edukacji ze względu na biedę, b) międzynarodowych i krajowych wyników badawczych dotyczących (nier)równego dostępu do edukacji.

22-23.03.2012 r. odbyło się spotkanie z udziałem: dr Michała Bilewicza z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, Ewy Bobińskiej z Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ewy Stoecker z Systemu Ewaluacji Oświaty, Alicji Pacewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Doroty Obidniak ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Spotkanie dotyczyło: a) skutecznych metod redukcji uprzedzeń, b) włączania edukacji antydyskryminacyjnej do systemu doskonalenia nauczycieli/nauczycielek, c) perspektywy antydyskryminacyjnej w ewaluacji oświaty, d) praktycznych narzędzi antydyskryminacyjnych przeznaczonych dla szkół, e) bieżącej debaty wokół Karty Nauczyciela.

14.03.2012 r. odbyło się spotkanie z udziałem Katarzyny Koszewskiej z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Marzanny Pogorzelskiej z 1 LO w Kędzierzynie-Koźlu. Spotkanie dotyczyło: a) systemu doskonalenia nauczycieli/nauczycielek, b) perspektywy nauczycieli/nauczycielek na edukację antydyskryminacyjną.


PRZECZYTAJ O NAS I POSŁUCHAJ

Działania Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej były tematem dwóch artykułów umieszczonych na portalu watchdog.org.pl oraz ngo.pl:

Link – Artykuł Magdaleny Chusteckiej „Jak „Wielka nieobecna” stała się obecna”

Link – Artykuł Małgorzaty Borowskiej „Apelują o równościową szkołę”

Zapraszamy również do wysłuchania 40-minutowej audycji na nasz temat. W audycji „Klub Trójki” Dariusz Bugalski z III Programu PR rozmawia z Małgorzatą Jonczy-Adamską, Agnieszką Kozakoszczak oraz Natalią Saratą.

Link – Audycja w Polskim Radio III na temat Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej