Przeskocz do treści

kim jesteśmy

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) zostało założone w 2009 roku przez osoby zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną. Towarzystwo skupia kilkadziesiąt osób, które specjalizują się w tej dziedzinie – są to m.in. trenerzy/ trenerki antydyskryminacyjni/ antydyskryminacyjne, twórcy/twórczynie projektów na rzecz równości i różnorodności, członkowie/członkinie organizacji wspierających grupy narażone na dyskryminację.


W swojej pracy spotykamy się z przedstawicielkami i przedstawicielami różnych grup: pracownikami i pracownicami administracji publicznej, instytucjami rynku pracy, związkami zawodowymi, policją, sektorem edukacji, biznesem, mediami, organizacjami pozarządowymi i wreszcie z osobami prywatnymi. Zajęcia edukacyjne, które prowadzimy dla tych grup mają przeciwdziałać nierównemu traktowaniu.


Misją Towarzystwa jest rozwijanie i upowszechnianie edukacji antydyskryminacyjnej tak, aby każda osoba współtworzyła świat wolny od dyskryminacji i przemocy.


W Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) kierujemy swoje działania do tych osób i instytucji, które zajmują się edukacją formalną i nieformalną w Polsce. Tworzymy rozwiązania dla:

  • nauczycieli i nauczycielek,
  • instytucji systemu oświaty – ministerstw odpowiedzialnych za edukację i naukę, kuratoriów oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli,
  • trenerów i trenerek osób dorosłych oraz młodzieży,
  • instytucji zajmujących się edukacją nieformalną.

Kim jesteśmy? Co robimy? O TEA w Polskim Języku Migowym

Tłumaczenie na Polski Język Migowy oraz film przygotowane zostały w ramach projektu "Edukacja antydyskryminacyjna - sprawdzam! wspieram!", realizowaneho przez TEA w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.