Przeskocz do treści

Education, Empowerment, Equality

To projekt finansowany z programu Erasmus+, który TEA realizuje w partnerstwie z organizacjami z Czech (Forum 50%), Irlandii (Dublin City University) i Norwegii (BeNow) od stycznia 2018 do grudnia 2019 roku.

Cele projektu 

Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji osób zajmujących się wspieraniem pozycji kobiet i dziewcząt głównie w kontekście Master-Supresion Techniques (które tłumaczymy roboczo na „techniki dominacji” lub „techniki tyranii”). 

Planowane rezultaty

  1. Dwa programy szkoleniowe z wykorzystaniem rozpoznania i przeciwdziałania technikom dominacji:
  • dla polityczek i kobiet zainteresowanych zaangażowaniem się w działania polityczne (organizacją odpowiedzialną za to działanie jest Forum 50%).
  • drugi dla młodych kobiet i dziewcząt (organizacją odpowiedzialną za to działanie jest TEA).
  1. Dwa scenariusze do odgrywania ról (role play) z wykorzystaniem metodologii Teatru Forum oraz przeciwdziałania technikom tyranii:
  • dla polityczek i kobiet zainteresowanych zaangażowaniem się w działania polityczne (organizacją odpowiedzialną za to działanie jest Forum 50%).
  • dla młodych kobiet i dziewcząt (organizacją odpowiedzialną za to działanie jest TEA).
  1. Materiały videofilm animowany przybliżający zagadnienie Master-Supresion Technique i wskazówki umożliwiające jego identyfikację w codziennych sytuacjach (organizacją odpowiedzialną za to działanie jest Forum 50%).
  1. Manual/broszura informacyjna o tym, czym są techniki dominacji/ tyranii i jakie są sposoby przeciwdziałania im (organizacją odpowiedzialną za to działanie jest Forum 50%, ale każda organizacja partnerska przygotuje te materiały w języku ojczystym, zaadaptowane do lokalnego kontekstu).