Przeskocz do treści

do-równaj jakości – rozwój standardów edukacji antydyskryminacyjnej

Projekt "Do-równaj jakości" zrealizowaliśmy/zrealizowałyśmy, aby:

Upowszechnić model edukacji antydyskryminacyjnej i promować korzyści związane z jego stosowaniem w planowaniu wydarzeń edukacyjnych i polityki edukacyjnej wśród organizacji pozarządowych i administracji publicznej – dzięki opracowaniu broszury „Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe", opisującej szczegółowo i praktycznie czym jest model edukacji antydyskryminacyjnej, zawierającej m.in. zasady organizowania wydarzeń edukacyjnych uwzględniających perspektywę antydyskryminacyjną,

Rozwinąć kompetencje trenerskie osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną – dzięki przygotowaniu i przeprowadzeniu serii warsztatów specjalistycznych,

Podnieść jakość działań edukacyjnych na rzecz równości – dzięki opracowaniu systemu certyfikacji osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną i rozpoczęcie procesu certyfikacji.

Co się wydarzyło w projekcie?

  • powstał model edukacji antydyskryminacyjnej, czyli: zasady organizowania wydarzeń edukacyjnych uwzględniających perspektywę antydyskryminacyjną (narzędzie monitoringu), standardy merytoryczne edukacji antydyskryminacyjnej oraz system certyfikacji osób prowadzących zajęcia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji. Model prezentuje broszura "Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe", dostępną również w formacie mp3.
  • 24 trenerek/trenerów antydyskryminacyjnych  wzięło udział w 5 dwudniowych warsztatach specjalistycznych, m.in.: antydyskryminacyjnym, genderowym, umiejętności superwizyjnych.
  • odbyło się seminarium "Dodaj nową jakość - o standardach edukacji antydyskryminacyjnej", w którym udział wzięły 53 osoby reprezentujące 42 organizacje i instytucje z Białegostoku, Bydgoszczy, Krakowa, Lublina, Łodzi, Opola, Szczecina, Warszawy, Zabrza i Żyrardowa.

Model edukacji antydyskryminacyjnej został szeroko skonsultowany z ponad 40 organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz osób doświadczających dyskryminacji, z całej Polski.

Projekt skierowany był do 3 grup odbiorców i odbiorczyń:

  • organizacji pozarządowych działających na rzecz różnych grup dyskryminowanych i/lub prowadzących działania edukacyjne,
  • trenerek i trenerów prowadzących zajęcia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji,
  • administracji publicznej, w tym wydziałów oświaty/edukacji na poziomie gminnym i powiatowym.

Rozpoczęcie projektu: maj 2011 roku
Zakończenie projektu: grudzień 2011 roku

Informacji na temat projektu udziela koordynatorka - Małgorzata Dymowska - m.dymowska@tea.org.pl.

Projekt „Do-równaj jakości —rozwój standardów jakości edukacji antydyskryminacyjnej” został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Patronem medialnym seminarium „Dodaj nową jakość — o standardach jakości edukacji antydyskryminacyjnej” był portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl.