Przeskocz do treści

CyberSense.eu

Program edukacyjny „Cyberhistorie. O bezpieczeństwie i komunikacji w sieci” jest adaptacją programu CyberSense Ariel Trust. Został opracowany przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej w ramach projektu CyberSense.eu realizowanego we współpracy z Ariel Trust i Fundacją Evens.

Projekt  został sfinansowany przez Fundację Evens, a jego realizacja trwała od 1 czerwca 2017 do 31 marca 2018 roku. 

CyberSense to oryginalny program edukacyjny stworzony przez organizację Ariel Trust, poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w sieci. Sprawdzony w angielskich szkołach został dostrzeżony i doceniony przez Fundację Evens, która zdecydowała się na sfinansowanie jego belgijskiej i polskiej wersji w ramach projektu CyberSense.eu.

W ramach projektu:

1. Przygotowaliśmy polskojęzyczną wersję strony internetowej programu, na której udostępnione są materiały edukacyjne do pracy z dziećmi i młodzieżą z klas I-VI: rysunkowe animacje i oparte na nich scenariusze lekcji, poruszające wybrane problemy związane z korzystaniem z sieci, np.: hejt, włamanie/fraping, wykluczenie z grupy rówieśniczej.

Program kładzie nacisk na rozwijanie przez młodzież kompetencji komunikacyjnych, asertywności, także w sytuacji presji rówieśniczej, zwiększa umiejętność nazywania emocji i uwrażliwia na różnorodność.

2. Przeprowadziliśmy 2-dniowe warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli, którzy po praktycznym zapoznaniu się zCyberhistoriami i możliwymi sposobami wykorzystania ich w swojej pracy mogą prowadzić lekcje w szkołach w całej Polsce.