Rozmawiamy o praktycznych sposobach wzmacniania równości płci w funduszach UE

Marta Rawłuszko, Prezeska TEA, na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poprowadziła dyskusję na temat stosowania zasady równych szans w projektach społecznych. Panel został zorganizowany w ramach konferencji „Szanse i wyzwania dla równości szans płci w ramach Europejskiego Fundszu Społecznego na lata 2014-2020”. W dyskusji udział wzięła Agnieszka Siekiera, koordynatorka partnerskiego projektu Fundacji Fundusz Współpracy i TEA.

Continue reading

150 nowych haseł w słowniku równości

Na portalu rownosc.info ruszył słownik najważniejszych pojęć związanych z problematyką równości i niedyskryminacji. Wsród autorek i autorów znane ekspertki i eksperci: Magdalena Chustecka, Dominika Cieślikowska, Magdalena Dunaj, Małgorzata-Jonczy Adamska, Karolina Kędziora, dr Zofia Łapniewska, Joanna Piotrowska, Małgorzata Peretiatkowicz, Ewa Rutkowska, Natalia Sarata, Agnieszka Siekiera, Krzysztof Śmiszek, Piotr Todys oraz Aleksander Wasiak-Radoszewski.

Continue reading