Małgorzata Jonczy-Adamska: Mamy obowiązek wspierać nauczyciel(k)i w edukacji genderowej.

Tekst Małgorzaty Jonczy-Adamskiej otwiera pierwsze wydanie nowego cyklu TEA – „Opinie”. Będziemy komentować i pisać o ważnych wydarzeniach związanych z edukacją antydyskryminacyjną, pokazując naszą perspektywę myślenia o szkole i budowaniu świata wolnego od dyskryminacji i przemocy. Zapraszamy do lektury i polecamy uwadze! W tym wydaniu podsumowujemy rok 2014.

Continue reading