Koalicja po raz kolejny występuje do Minister Edukacji Narodowej w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej

Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej wystosowała wystapienie w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej. To już kolejne wystąpienie Koalicji, w którym 55 organizacji i partnerów społecznych podkreśla znaczenie przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach i konieczność podjęcia adekwatnych do skali problemu, systemowych i konkretnych kroków.

Continue reading

Sprawa modlitwy w szkole w Golasowicach – czy doszło do działań odwetowych?

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) monitoruje sprawę szkoły, w której dzieci odmawiały modlitwę w czasie lekcji. Jak donoszą media lokalne, cały czas nie udało się wrócić do świeckiego charakteru szkoły. Uczeń, którego rodzice zgłosili sprawę, nie uczęszcza już do tej podstawówki – musiał zmienić szkołę na inną. Dziś dowiadujemy się, że dyrektorka szkoły w Golasowicach wniosła sprawę do sądu rodzinnego w sprawie „przejawów demoralizacji” ucznia.

Continue reading

Gnębienie czy naruszenie zasad komunikacji? – odpowiedź na kolejne zapytanie TEA adresowane do kuratorium oświaty

„Nauczyciele albo nic nie zrobią, albo zaraz aferę robią: „wow!”: policja, sąd, rodzice zawiadomieni. Wszystko naraz. To tylko pogarsza sprawę” – w taki sposób w ostatnim raporcie TEA jedna z uczennic tłumaczy, dlaczego młodzież jest bardzo powściągliwa w sygnalizowaniu dorosłym zdarzeń dyskryminacyjnych. Taki sam obraz wyłania się z sytuacji, która była przedmiotem interwencji TEA w kwietniu br.

Continue reading

Modlitwa w szkole i wizerunki dziewcząt i chłopców w filmikach edukacyjnych MEN – interwencje TEA i pierwsze odpowiedzi!

W ramach projektu „Edukacja antydyskryminacyjna – sprawdzam! wspieram!” Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) monitoruje zasygnalizowane przez media przypadki dyskryminacji i przemocy w szkołach. W odniesieniu do wybranych wydarzeń wysyłamy pytania do władz oświatowych o podjęte działania naprawcze i profilaktyczne.

Continue reading

Grzymała-Moszczyńska: Edukacja dzieci romskich – zgadzamy się, że coś należy zrobić, tylko prawie nikt nic nie robi.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Romów prezentujemy wywiad z Joanną Grzymałą-Moszczyńską, psycholożką międzykulturową, badaczką, doktorantką w Instytucie Psychologii UJ i członkinią Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA). Serdecznie zapraszamy do lektury!

Continue reading

Ewa Rutkowska: Prawa dziewczynek w polskiej szkole? Jest coraz smutniej.

Dzień Kobiet to dla nas okazja do rozmowy o równości płci w polskiej edukacji. Zapraszamy do lektury wywiadu z Ewą Rutkowską, nauczycielką filozofii i etyki oraz członkinią Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA). W środku odwołania do najważniejszych problemów, ale też linki do ciekawych materiałów i przydatnych narzędzi przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć w szkołach.

Continue reading

Natalia Sarata: Na pozorną reprezentację nas nie stać.

Natalia Sarata, członkini TEA i współkoordynatorka Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej komentuje wybory do Komitetu Monitorującego Program Operacyjnych Edukacja Wiedza Rozwój (PO WER). Czy środki EFS na lata 2014-2020 będą służyć przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy? Zapraszamy do lektury!

Continue reading