Koalicja konsultuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

18 kwietnia br. Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, czyli koordynowane przez TEA porozumienie 37 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, wystosowała list do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w związku z opracowywanym właśnie dokumentem programowym nowej perspektywy finansowej EFS dla Polski (PO WER) 2014-2020.

Continue reading

TEA na zaproszenie MEN szkoli z równości płci w podręcznikach

Przedstawicielki Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), Magdalena Chustecka oraz Natalia Sarata wygłosiły wykład na temat równości płci dla rzeczoznawców podręczników do kształcenia ogólnego. Wystąpienie odbyło się w ramach konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Continue reading

Dźwignia zmiany w Ministerstwie – mówi Koalicja

Ministerstwo Edukacji Narodowej i kuratoria powinny wesprzeć równościowe zmiany w szkołach: finansami i swoim autorytetem – to jeden z postulatów Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Porozumienie kilkudziesięciu organizacji pozarządowych, koordynowane przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej spotkało się po raz szósty, aby dyskutować z ekspertkami o koniecznych „równościowych” zmianach w systemie edukacji formalnej w Polsce.

Continue reading

W nowym roku szkolnym głos TEA w ogólnopolskich mediach

Przedstawicielki TEA oraz Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej zaprezentowały najważniejsze wyzwania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji w polskich szkołach. Rozmowy, w których uczestniczyły członkinie TEA – Natalia Sarata, Małgorzata Jonczy-Adamska oraz Agnieszka Kozakoszczak, można wysłuchać w radiowej Trójce. W pierwszym dniu roku szkolnego Natalia Sarata gościła również w porannym programie Tok.fm.

Continue reading