Stanowisko Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej dotyczące reformy edukacji w zakresie obecności treści antydyskryminacyjnych w podstawie programowej dla szkół podstawowych

W tygodniach rozpoczynającym nowy rok szkolny 2017/2018 – pierwszy rok wdrażania reformy edukacji przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod przewodnictwem minister Anny Zalewskiej – Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej apeluje do nauczycielek i nauczycieli o podejmowanie działań z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej w ramach prowadzonych przez nich zajęć.

Continue reading

Co możemy zrobić, jeśli dziecko doświadcza dyskryminacji w szkole – instrukcja dla rodziców!

TEA nie tylko bada zjawisko dyskryminacji w szkole i upowszechnia swoje raporty. Staramy się także znajdywać i przekazywać Wam rozwiązania, jak można zmieniać rzeczywistość. Dlatego przygotowaliśmy coś specjalnie dla rodziców / opiekunów prawnych. To instrukcja, co można zrobić, jeśli Wasze dziecko lub jego rówieśnik/ rówieśnica doświadcza w szkole dyskryminacji bądź związanej z nią przemocy.

Continue reading

Rozpoczynamy nową serię wydawniczą TEA! Publikacja – „Szkoła Równości. Dziennik Praktyk” – do pobrania z naszych stron.

TEA zaprasza do lektury ebooka „Szkoła Równości. Dziennik praktyk”. W zbiorze wywiadów: praktyczne rozwiązania, przykłady z życia wzięte, pomysły na ciekawe rozwiązania. Jednym słowem: edukacja antydyskryminacyjna w praktyce. To lektura dla osób, które wiedzą, że warto aktywnie przeciwdziałać dyskryminacji poprzez edukację, dedykowana przede wszystkim tym, które i którzy pracują z dziećmi i młodzieżą lub współpracują z samymi szkołami. To publikacja dla nauczycieli i nauczycielek, trenerów i trenerek, edukatorów i edukatorek.

Continue reading

Gnębienie czy naruszenie zasad komunikacji? – odpowiedź na kolejne zapytanie TEA adresowane do kuratorium oświaty

„Nauczyciele albo nic nie zrobią, albo zaraz aferę robią: „wow!”: policja, sąd, rodzice zawiadomieni. Wszystko naraz. To tylko pogarsza sprawę” – w taki sposób w ostatnim raporcie TEA jedna z uczennic tłumaczy, dlaczego młodzież jest bardzo powściągliwa w sygnalizowaniu dorosłym zdarzeń dyskryminacyjnych. Taki sam obraz wyłania się z sytuacji, która była przedmiotem interwencji TEA w kwietniu br.

Continue reading

Modlitwa w szkole i wizerunki dziewcząt i chłopców w filmikach edukacyjnych MEN – interwencje TEA i pierwsze odpowiedzi!

W ramach projektu „Edukacja antydyskryminacyjna – sprawdzam! wspieram!” Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) monitoruje zasygnalizowane przez media przypadki dyskryminacji i przemocy w szkołach. W odniesieniu do wybranych wydarzeń wysyłamy pytania do władz oświatowych o podjęte działania naprawcze i profilaktyczne.

Continue reading