Nabór otwarty na bezpłatne seminarium szkoleniowe dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji oraz radykalizacji młodzieży (Prevent Seminar)

Ideą seminarium jest szkolenie osób pracujących z młodzieżą (lub pracujących dla organizacji/instytucji tworzących polityki młodzieżowe) w obszarze strategicznego zajmowania się różnymi formami dyskryminacji i nienawiści grupowej. Metodologia, którą Państwu proponujemy, została wypracowana przez berlińską organizację Cultures Interactive – naszego partnera w projekcie CEE Prevent Net.
W skondensowanym 2,5-dniowym warsztacie, na który zaprasza Państwa Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, osoby uczestniczące zapoznają się z planem interwencji, który jest głównym narzędziem szkolenia i nauczą się go stosować zgodnie z ich kontekstami i celami pracy. Warsztat składać się będzie z trzech modułów: Obserwacja, Analiza sytuacji i Definiowanie zespołu w procesie.

Cele seminarium
• zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń w kontekście ekstremizmów oraz wszelkich form nienawiści grupowej i dyskryminacji w środowisku lokalnym (np. rasizm, homofobia, antysemityzm itp.)
• uświadomienie sobie zasobów, potencjałów, ograniczeń i zagrożeń związanych z tymi zjawiskami w kontekście prowadzonej na co dzień pracy z młodzieżą
• opracowanie systematycznej strategii krok po kroku dla różnych kontekstów lokalnych i zawodowych
• zidentyfikowanie istniejących sieci wsparcia
• rozwijanie umiejętności i zdolności potrzebnych do prowadzenia zrównoważonej pracy z młodzieżą zorientowanej na prawa człowieka

Metody pracy
• transfer wiedzy teoretycznej poprzez ćwiczenia grupowe i krótkie prezentacje
• praca na przypadkach (case studies): osoby uczestniczące tworzą konkretne plany interwencyjne dla swojego własnego obszaru pracy
• odgrywanie ról: praktykowanie przedstawianych podejść w krótkich scenkach z własnych doświadczeń osób uczestniczących

Kogo zapraszamy?
• osoby pracujące bezpośrednio z młodzieżą lub w instytucjach wspierających młodzież (np. nauczyciele i nauczycielki, kuratorzy i kuratorki społeczne i sądowe, praktycy i praktyczki z zakresu pedagogiki, psychologii, pracy socjalnej, resocjalizacji, kultury itp.)
• edukatorów i edukatorki pracujących w obszarze edukacji poza formalnej, np. trenerzy_rki edukacji obywatelskiej, antydyskryminacyjnej, globalnej itp.

Czas trwania
• 2,5 dnia (21-23.03.2019)

Język
Warsztat prowadzony jest w języku angielskim, w razie potrzeby zapewniamy tłumaczenie.

Osoby prowadzące
Anika Posselius
Ukończyła kulturoznawstwo (licencjat) i studia europejskie (magisterskie). Urodzona w 1985 r. i wychowana w małym miasteczku wschodnioniemieckim gdzie rządziła silna i brutalna prawicowa subkultura, przez co jako nastolatka musiała konfrontować się z nieludzkimi postawami i nienawiścią. Od tego czasu zajmuje się radykalizmami, nienawiścią grupową i profilaktyką dyskryminacji i przemocy, zarówno podczas studiów jak i w aktywizmie kulturalnym / politycznym na poziomie lokalnym.
Jest trenerką edukacji osób dorosłych, specjalizuje się w takich tematach jak: strategie radzenia sobie z nienawiścią grupową w pracy pedagogicznej, praca pedagogiczna wrażliwa na płeć, powiązanie kultur młodzieżowych i edukacji obywatelskiej). Od ponad 10 lat pracuje jako freelancer oraz koordynatorka międzynarodowych i lokalnych projektów w berlińskim stowarzyszeniu Cultures Interactive.

Na krótką prezentację zaprosimy też Jacka Purskiego, działacza społecznego i edukatora mającego ogromne doświadczenie w przeciwdziałaniu radykalizacji młodzieży w Polsce. Więcej o jego działaniach można przeczytać tutaj: http://www.fundacjaibs.pl/team-view/jacek-purski/?fbclid=IwAR3RncLFGiNIAac9yvCas23hrcYZGsN5ERUPanyGAH3z-ug2_KdozOq6i9U

Koszty
Udział w seminarium jest bezpłatny. Osobom spoza Warszawy zapewniamy zwroty kosztów dojazdu na podstawie oświadczenia i przedstawienia biletów komunikacji zbiorowej II klasy, do wysokości 120 zł. Zapewniamy także noclegi i wyżywienie podczas warsztatów.

Jak się zgłosić?
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 28 lutego 2019. Liczy się kolejność zgłoszeń oraz spełnienie kryteriów naboru:
– praca z młodzieżą / lub w instytucji tworzącej polityki lub praktyki kierowane do młodzieży / lub z osobami dorosłymi pracującymi z młodzieżą (pierwszeństwo będą miały osoby pracujące bezpośrednio z młodzieżą zagrożoną radykalizacją)
– motywacja i pomysł na realne wprowadzenie zdobytej wiedzy w późniejszą pracę z młodzieżą
– gotowość wzięcia udziału we wszystkich 3 dniach warsztatu oraz przyjęcie warunków proponowanych przez TEA
Zastrzegamy, że połowę z 16 miejsc na warsztacie rezerwujemy dla osób z Koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Formularz znajduje się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1DGc2XchJQcU8CCBXRFGzy6wJV-dMtxz6oYPVTdSCVBAJRg/viewform?usp=sf_link

Osoby biorące udział w seminarium będą miały pierwszeństwo w planowanej na 17-22 czerwca 2019 International Summer School (prowadzonej w całości w jęz. angielskim, bez tłumaczenia) w Słowacji. Wydarzenie będzie okazją do zapoznania się z większą ilością narzędzi do pracy z młodzieżą stosowanych w krajach wyszehradzkich w obszarze przeciwdziałania przemocy, radykalizacji i dyskryminacji. Szczegóły już wkrótce!

————————
Jeśli podoba Ci się to co robimy- wesprzyj nas! przekaż 1% podatku na TEA

The project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Nowa publikacja w projekcie InterCap

Udostępniamy nową publikację stworzoną w ramach realizowanego przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej międzynarodowego projektu „Razem rozwijamy kompetencje: europejskie sieci obywatelsko-uniwersyteckie na rzecz globalnej edukacji w zakresie migracji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju we współzależnym świecie (InterCap)”

Jednym z pierwszych działań wszystkich organizacji partnerskich było stworzenie audytu dotyczącego tematyki migracji, zrównoważonego rozwoju i edukacji rozwojowej.

Prezentowana publikacja to skrót raportu całościowego, obejmującego wyniki zebrane ze wszystkich krajów partnerskich (w tym z Polski).

Osoby zainteresowane całym raportem w języku angielskim, zapraszamy na stronę internetową projektu InterCap.

Zachęcamy do lektury!

Apel w sprawie mowy nienawiści

My, obywatele i obywatelki, działacze i działaczki organizacji pozarządowych, dogłębnie wstrząśnięci i wstrząśnięte zarówno tragiczną śmiercią Prezydenta Pawła Adamowicza, jak i następującymi po niej komentarzami, przekłamaniami i manipulacjami, jakich dopuszczają się osoby publiczne, wzywamy decydentów i decydentki, przedstawicieli i przedstawicielki partii politycznych wszystkich opcji, posłów i posłanki, dziennikarzy oraz dziennikarki, jak i inne osoby aktywne w życiu publicznym o zaniechanie stosowania języka nienawiści.

Jesteśmy osobami, którym nie jest obojętne to, co dzieje się w naszym kraju. Żyjemy tu, pracujemy, angażujemy się w sprawy społeczne, wychowujemy dzieci i chcemy robić to dalej w atmosferze poszanowania godności, autonomii i różnorodności jednostek oraz grup społecznych. Wierzymy, że dialog bez nienawiści i przemocy jest możliwy, nawet jeśli różnimy się między sobą. Dlatego apelujemy o bezwarunkowe opamiętanie i zaprzestanie stosowania mowy pogardy, wrogości i nienawiści oraz innych form przemocy psychicznej, takich jak manipulacja, poniżanie, obwinianie, lekceważenie oraz posługiwanie się uprzedzeniami i oszczerstwami w debacie publicznej.

Jak widzieliśmy w ostatnich dniach, prowadzi to do zagubienia, gniewu i pokładów wrogości, które skutkują najtragiczniejszą konsekwencją jaką jest zabójstwo. Spirala wrogości i nienawiści została rozkręcona do granic człowieczeństwa.

Zwracamy się do wszystkich osób znaczących – polityków i polityczek, działaczy i działaczek społecznych, środowiskowych autorytetów, duszpasterzy, dziennikarzy i dziennikarek – nie z konkretnymi postulatami dotyczącymi formalnych działań (choć i tu jest wiele do zrobienia), ale o ludzką przyzwoitość, odruch czystego serca, szacunek wobec drugiego człowieka, których tak bardzo zabrakło w ostatnich latach, miesiącach i dniach! Apelujemy o bezwarunkowe zaprzestanie destruktywnej agresji i przemocy w debacie i przestrzeni publicznej.


List przekazujemy do wiadomości publicznej z apelem o rozpowszechnianie i podpisywanie za pomocą formularza: https://goo.gl/forms/iSgQldXp2A3XJyMs2

Sygnatariuszki i Sygnatariusze listu:

Centrum Praw Kobiet oddział w Łodzi
Centrum Wielokulturowe
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
Ekspedycja w Głąb Kultury
Fabryka Równości 
Feministki Antyfaszystki
Fundacja „Przestrzeń dla edukacji „
Fundacja Autonomia
Fundacja dla Somalii
Fundacja HerStory
Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa 
Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK
Fundacja Osiem Marzeń
Instytut Kultury Miejskiej
Obywatelski Toruń
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Otwarta Rzeczpospolita
Sekcja Antydyskryminacyjno – Antymobbingowa przy Oddziale ZNP Toruń
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Stowarzyszenie Queerowy Maj
Stowarzyszenie Tkalnia
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
WWF Polska
Polska Fundacja im. Roberta Schumana 
Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
Kampania Przeciw Homofobii
Agata Teutsch, Fundacja Autonomia
Jolanta Lange, Stowarzyszenie ProbHumanum
Berenika Błaszak, Fundacja Autonomia
Dorota Kocurek, Fundacja Autonomia
Lena Bielska, Fundacja HerStory
Mirosław Proppé, WWF Polska
Maciek Zabierowski, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
Monika Łukomska-Bekiel, Fundacja Osiem Marzeń
Wojciech Maruszewski, Fundacja dla Somalii
Malgorzata Sójka, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
Tadeusz Olczak, Stowarzyszenie ProHumanum
Anna Jurek, Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK 
Aleksandra Dulas, Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK
Dominik Marciniak , Fabryka Równości 
Weronika Jóźwiak, Stowarzyszenie Tkalnia
Aleksandra Chrzanowska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Małgorzata Łojkowska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Damian Wutke, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Joanna Chrapkowska, Centrum Wielokulturowe
Piotr Cykowski 
Weronika Czyżewska-Waglowska, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Ivka Macioszek, Sekcja Antydyskryminacyjno – Antymobbingowa przy Oddziale ZNP Toruń oraz Feministki Antyfaszystki
Ryszard Mosiołek, Obywatelski Toruń
Iga Kazimierczyk , Fundacja „Przestrzeń dla edukacji „
Anna Głogowska-Balcerzak, Centrum Praw Kobiet oddział w Łodzi
Paula Sawicka, Otwarta Rzeczpospolita
Aleksandra Szymańska, Instytut Kultury Miejskiej
Janina Stojak, Ekspedycja w Głąb Kultury
Joanna Balsamska, Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa 
Maciej Kruszka, Stowarzyszenie Tęczowe Opole
Dariusz Grzemny, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
dr hab. Bartłomiej Walczak, Uniwersytet Warszawski
Marek Kazmierski, Apart Arts
Karolina Kuhn, Sensum Ośrodek Psychoterapii
Maria Stoecker 
Małgorzata Rogalska, Fundacja Zielony Przylądek
Magda Sikorska 
Ewelina Tomczak 
Anna Tanajewska, Szkoła Podstawowa nr 225 Warszawa
Katarzyna Hamer-den Heyer, Instytut Psychologii PAN
Artur Wieczorek, Forum Młodych Dyplomatów
Mateusz Wojcieszak, Fundacja Pole Dialogu
Marta Madejska, Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich „Topografie”
Akina Kula, Fundacja Pozytywnych Zmian
Tadeusz Makulski, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
Tadeusz Korablin, Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość 
Jakub Studziński 
Katarzyna Stryjek, Gdańskie Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej
Roman Piotrowski, KOD Kujawsko-Pomorskie
Jerzy Kowalski-Glikman 
Anna Krzeczkowska 
Anna Obem, Fundacja Panoptykon
Wojciech Juszkiewicz 
Anna Wojtczak 
Mirka Makuchowska, Kampania Przeciw Homofobii
Marian Dziwisz 
Lena Bielska, Fundacja HerStory
Magdalena Stoch, Uniwersytet Pedagogiczny im.KEN w Krakowie
Alicja Pacewicz, Fundacja Szkoła z Klasą
Paweł Chról, Klub Hebrajski
Magdalena Kusojć, Enterculture
Anna Pomianowska-Saad 
Joanna Piotrowska, Fundacja Feminoteka
Zoja Ghimire, Mangfold i Arbeidslivet (Różnorodność na rynku pracy)
Beata Sadowska 
Agnieszka Ciecholińska 
Beata Biesadecka
Elżbieta Kielak, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Dorota Bregin, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Joanna Waszkowska, Superbelfrzy RP
Agnieszka Szczepanik, Stowarzyszenie Jeden Świat
Paweł Biedny
Klaudia Waryszak-Lubaś, Trenerka antydyskryminacyjna
Natalia Sarata, Fundacja Przestrzeń Kobiet
Anna    Czarlinska
Dominika Cieślikowska, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Beata Perez Borjas
Marcin Szczepkowski
Joanna Antonik, Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków
Małgorzata Sztejter
Barbara Grzybowska
Beata Kołodziejczyk
Barbara Targosz
Olga Margis
Joanna Bojarska
Żaneta Balsamska
Luiza Bendyk
Aleksandra Skupińska, Forum Młodych Dyplomatów
Joanna SKRZYPCZAK, My, rodzice stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA
Marta Libiszowska
Oliwia Dąbrowska
Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018
Hanna Basek, Szary obywatel
Martyna Stec
Joanna Michlic, UCL
Wisla Ahlstrand
Marcin Stoczkiewicz, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
Jędrzej Witkowski, Centrum Edukacji Obywatelskiej
Joanna Nowicka, ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej
Aga Molińska
Ewa Furgał, Fundacja Przestrzeń Kobiet
Sławomir Konkol
Marta du Vall, Fundacja Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki
Marta Gontarska, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Michalina Wolna
Olga Pawlik, Stowarzyszenie Horyzont
Miłosz Lindner, Interwencja Pasażerska
Ada Rachfalska

Monika Mazur-Rafał, Fundacja Humanity in Action Polska
Joanna Kuczora
Urszula  Kochanowska Czarny
Maciej Przewoźnik
Marta Kasprzak, Uniwersytet Łódzki
Małgorzata Nowak
Wojciech Madejski
Filip Pazderski, Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Podlaskiej DRUMLA
Piotr Ruman, Forum Młodych Dyplomatów
Małgorzata Aulejtner, OZZPiP przy Szpitalu Grochowskim
Krzysztof Alcer, Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
Magdalena Derecka
Magdalena Przybysz
Patryk Moszka
Justyna Radomińska
malgorzata chamera
Natalia Gebert, Dom Otwarty
Agata Gnat
Katarzyna Rżanek
Maciek Śliwa
Aleksandra Przywecka
Halina Binkowska
Anna Łyczewska, Związek Literatów Polskich
Ewa Lamberska

Zapraszamy na szkolenie “Uczymy (się) łączyć perspektywę globalną i antydyskryminacyjną”

 • Jak rozpocząć rozmowę na tak złożony temat, jakim są międzynarodowe migracje?
 • Jak dzielić się swoimi refleksjami na temat tego, czym jest bezpieczeństwo
  w kontekście lokalnym i globalnym?
 • W jaki sposób przekazywać wiedzę i zachęcać do własnych przemyśleń i działań na rzecz Agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju?
 • Jak mówić o globalnych wyzwaniach w duchu szacunku i dialogu?
 • Czym jest dialog w edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej?
 • Jak włączać perspektywę globalną do edukacji antydyskryminacyjnej
  i antydyskryminacyjną do globalnej?

 

Cele warsztatu:

 • Pozyskasz wiedzę na temat wspólnych wyzwań globalnych (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii migracji) oraz proponowanych odpowiedzi na te wyzwania.
 • Zapoznasz się z dialogicznymi metodami krytycznej edukacji, m.in.: filozofia z dziećmi i młodzieżą oraz otwarte przestrzenie dla dialogu i dociekań.
 • Poddasz refleksji swój warsztat metodyczny dotyczący podejmowania aktualnych tematów globalnych w czasie zajęć, które prowadzisz.
 • Otrzymasz propozycje ćwiczeń, które będą stanowić wsparcie dla Twojej pracy z nauczycielami i nauczycielkami.
 • (dla zainteresowanych) Otrzymasz propozycję kolejnych kroków we współpracy z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA).

 

Dla kogo?

 • Dla osób pracujących z nauczycielami i nauczycielkami, czyli dla: wykładowców i wykładowczyń, doradców i doradczyń metodycznych, pracowników i pracownic ODN i ORE, edukatorów i edukatorek z organizacji pozarządowych, którzy/re w swojej pracy kształcą nauczycieli i nauczycielki.

 

Kiedy?

 • 17 – 18 listopada 2018 (istnieje możliwość skorzystania z noclegu z 16 na 17 listopada).
 • w godzinach 9:00 – 18:00 (I dzień, sobota), 9:00 – 14:00 (II dzień, niedziela)
 • warunkiem udziału jest obecność na obydwu dniach szkoleniowych

 

Gdzie?

Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego,

ul. Bolesława Limanowskiego 23, 00-001 Warszawa.

 

Zapewniamy zwrot kosztów podróży i nocleg w pokoju dwuosobowym oraz wyżywienie w trakcie warsztatu.

 

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia za pomocą formularza online: https://goo.gl/forms/AqObmy8GVNyXcdGK2

przyjmujemy do 31 października 2018 r.

 

Liczba miejsc ograniczona. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną rozesłane nie później niż 5 listopada.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Elżbietą Kielak: e.kielak@tea.org.pl

 

Z kim pracujemy?

Przez dwa dni będziemy pracować wspólnie z dwiema trenerkami: Martą Gontarską – ekspertką z zakresu krytycznej edukacji globalnej, certyfikowaną trenerką metody filozofii z dziećmi i młodzieżą oraz Elżbietą Kielak – trenerką antydyskryminacyjną i ekspertką z zakresu edukacji globalnej.

 

Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (IGO) i opiera się na diagnozie oraz metodach wypracowanych w ramach projektu “Nauczycielki zmieniają świat” w latach 2013-2015.

 

Projekt “Uczymy (się) o edukacji globalnej. Współpraca organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego”  jest realizowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu “Razem rozwijamy kompetencje: europejskie sieci obywatelsko-uniwersyteckie na rzecz globalnej edukacji w zakresie migracji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju we współzależnym świecie (InterCap)” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach program EuropAid (Numer projektu: CSO-LA/2017/388-136).

 

POMÓŻMY SZKOŁOM CHRONIĆ DZIECI – zbiórka na proces sądowy

Wspólnie z Kampanią Przeciw Homofobii, Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), prof. Małgorzatą Fuszarą, Martą Konarzewską, Agnieszką Kozakoszczak i Janem Świerszczem przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego występujemy do sądu przeciw Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza (wspieranemu przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris).

Continue reading

Na nowy rok szkolny 2017/2018 zapraszamy na warsztat: Edukacja globalna i antydyskryminacyjna tu i teraz!

Jak zacząć rozmowę na trudny i złożony temat jakim jest konflikt i jego przyczyny? Jak prezentować różne opinie i punkty widzenia na temat uchodźczyń i uchodźców? Dlaczego najlepszą inwestycją edukacyjną jest dialog? Jak mówić o różnorodności jako wartości?

Continue reading

Stanowisko Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej dotyczące reformy edukacji w zakresie obecności treści antydyskryminacyjnych w podstawie programowej dla szkół podstawowych

W tygodniach rozpoczynającym nowy rok szkolny 2017/2018 – pierwszy rok wdrażania reformy edukacji przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod przewodnictwem minister Anny Zalewskiej – Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej apeluje do nauczycielek i nauczycieli o podejmowanie działań z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej w ramach prowadzonych przez nich zajęć.

Continue reading

Rozmawiamy o nowej podstawie programowej i możliwościach prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach – pierwsze wspólne spotkanie organizacji członkowskich Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz nauczycielek i nauczycieli i osób współpracujących ze szkołami za nami

Punktem wyjścia do dyskusji nt. możliwości i sposobów prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w nowym systemie szkolnym były wyniki przeglądu nowej podstawy programowej, przygotowanego przez ekspertki TEA Martę Gontarską i Elżbietę Kielak.

Continue reading