Publiczne środki POWER powinny wspierać edukację antydyskryminacyjną – kolejny głos Koalicji

Uwzględnienie działań związanych ze wzmacnianiem edukacji antydyskryminacyjnej w projektach systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz oficjalne wsparcie dla zagwarantowania możliwości finansowania projektów związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji w szkołach w ramach PO WER to dwa najważniejsze postulaty Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej związane z wydatkowaniem środków EFS w latach 2014-2020.

Continue reading