8 konkretnych rozwiazań – Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej apeluje do Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej

48 organizacji pozarządowych tworzących Koalicję na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej zwróciło się z oficjalnym pismem do Minister Edukacji Narodowej. Koalicja apeluje m.in. o uznanie edukacji antydyskryminacyjnej za priorytet polityki oświatowej państwa, wpisanie przeciwdziałania dyskryminacji do katalogu kwalifikacji nauczycielskich, uruchomienie oferty doskonalenia nauczycieli i nauczycielek związanej z reagowaniem i zapobieganiem dyskryminacji, mowie nienawiści i przemocy motytowanej uprzedzeniami.

Continue reading