List otwarty do prof. Bogusława Śliwerskiego – Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w sprawie „Równościowego przedszkola”

Opinia Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN na temat „Równościowego przedszkola” jest nieuczciwa i metodologicznie nierzetelna. Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zachęca Komitet Nauk Pedagogicznych PAN do wypracowania i promowania jeszcze lepszych materiałów równościowych. Dlaczego Komitet PAN, popierając równość płci i walkę ze stereotypami powstrzymuje się od rekomendowania lepszych niż „Równościowe przedszkole” rozwiązań? Zacznijmy merytoryczny dialog na temat wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej do przedszkoli i szkół!

Continue reading