Koalicja po raz kolejny upomina się o edukację antydyskryminacyjną w POWER

38 organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i grup nieformalnych w piśmie skierowanym do Minister Krystyny Szumilas, Minister Elżbiety Bieńkowskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz oraz Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz zaapelowało o włączenie edukacji antydyskryminacyjnej do systemowych działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w latach 2014-2020.

Continue reading