Koalicja konsultuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

18 kwietnia br. Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, czyli koordynowane przez TEA porozumienie 37 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, wystosowała list do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w związku z opracowywanym właśnie dokumentem programowym nowej perspektywy finansowej EFS dla Polski (PO WER) 2014-2020.

Continue reading