Rozmawiamy o praktycznych sposobach wzmacniania równości płci w funduszach UE

Marta Rawłuszko, Prezeska TEA, na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poprowadziła dyskusję na temat stosowania zasady równych szans w projektach społecznych. Panel został zorganizowany w ramach konferencji „Szanse i wyzwania dla równości szans płci w ramach Europejskiego Fundszu Społecznego na lata 2014-2020”. W dyskusji udział wzięła Agnieszka Siekiera, koordynatorka partnerskiego projektu Fundacji Fundusz Współpracy i TEA.

Continue reading