powiększ litery
A
A
wesprzyj nas

WESPRZYJ DZIAŁANIA TEA!

Założyły_liśmy nasze stowarzyszenie 7 lat temu, żeby rozwijać i upowszechniać edukację antydyskryminacyjną tak, aby każda osoba współtworzyła świat wolny od dyskryminacji i przemocy. To nasza misja i główny cel działania, ponieważ jesteśmy przekonane i przekonani o tym, że można aktywnie przeciwdziałać dyskryminacji poprzez edukację. Tym, co robimy dajemy wyraz ambitnym założeniom samej edukacji antydyskryminacyjnej, w ramach której każdy przypadek nierównego traktowania traktowany jest jako równie ważny, bez względu na to, jakiej przesłanki dotyczy.

Kierujemy swoje działania do wszystkich, które i którzy pracują z dziećmi i młodzieżą lub współpracują ze szkołami, do nauczycieli i nauczycielek, trenerów i trenerek, edukatorów i edukatorek, uczniów i uczennic oraz do rodziców.

Nasza działalność jest możliwa dzięki składkom członkowskim, grantom oraz darowiznom od osób prywatnych i firm. Dzięki Twojemu wsparciu możemy działać jeszcze skuteczniej.

W najbliższym roku chcemy skupić się przede wszystkim na wspieraniu uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek oraz rodziców i opiekunów dzieci w rozwijaniu ich kompetencji w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i reagowania na dyskryminację oraz nierówne traktowanie w szkole. W jaki sposób? Poprzez szkolenia i warsztaty, spotkania z Radami Pedagogicznymi i Radami Rodziców, poprzez publikację materiałów edukacyjnych poszerzających wiedzę o równości i różnorodności.

Na to właśnie chcemy przeznaczyć pozyskane od Państwa darowizny i 1% w 2018 roku.  

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Każda, nawet najmniejsza kwota, szczególnie ta przekazywana systematycznie, będzie dla nas realnym wsparciem, które przełoży się na działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i uczennic w szkołach oraz rozwój kompetencji przeciwdziałania dyskryminacji wśród całych społeczności szkolnych.

Przekazuj darowizny na konto Stowarzyszenia:

63 2130 0004 2001 0500 4791 0001

Volkswagen Bank Polska S.A. (w tytule przelewów wpisując „Darowizna na cele statutowe”)

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
ul. Kłopotowskiego 9/31
03-718 Warszawa

PRZEKAŻ 1%

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (OPP), dlatego możesz nas wesprzeć  przekazując 1% swojego podatku na działania statutowe TEA. Wystarczy,  że w składanym zeznaniu podatkowym za 2017 rok, w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpiszesz nasz KRS 0000337613. Resztą zajmie się Urząd Skarbowy.

Wspólnie możemy tworzyć bezpieczny i otwarty świat, wolny od przemocy i dyskryminacji.

Bardzo dziękujemy!

 

PROJEKT: poleznaku.pl
Strona powstała w ramach grantu instytucjonalnego Fundacji im. Stefana Batorego
Wszelkie prawa zastrzeżone ©, tea.org.pl
serwis wykonany przez Jassmedia