powiększ litery
A
A
projekty
 
Obecnie realizujemy następujące projekty:

Od roku 2011 zrealizowaliśmy:

  • "Uchodźcy? Zapraszamy!", projekt edukacyjny, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Miał na celu przygotowanie społeczności i instytucji lokalnych oraz kadry szkół do przyjmowania uchodźców, a także podniesienie jakości i efektywności edukacji dzieci uchodźczych. 
  • Projekt "Edukacja antydyskryminacyjna - sprawdzam! wspieram!" - projekt rzeczniczo-monitoringowy, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
     
  • Projekt "Dyskryminacja w szkole - obecność nieusprawiedliwiona", którego celem było przyjrzenie się sytuacjom związanym z dyskryminacją, nierównym traktowaniem, a także prowadzonym przez szkoły i placówki działaniom równościowym, zarówno z perspektywy uczennic i uczniów, jak i nauczycielek i nauczycieli. Projekt realizowalismy wspólnie z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej.
  • Projekt „Do-równaj jakości”, którego celem było wypracowanie standardów jakości związanych z edukacją antydyskryminacyjną, w tym zbudowanie systemu certyfikacji trenerów i trenerek antydyskryminacyjnych.
  • Projekt „Rozwój instytucjonalny Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej”, którego celem było wzmocnienie potencjału naszego stowarzyszenia do realizacji naszej misji.
PROJEKT: poleznaku.pl
Strona powstała w ramach grantu instytucjonalnego Fundacji im. Stefana Batorego
Wszelkie prawa zastrzeżone ©, tea.org.pl
serwis wykonany przez Jassmedia