powiększ litery
A
A
CERTYFIKACJA

W 2016 roku do procedury certyfikacyjnej przystąpiły dwie osoby. Komisja Certyfikacyjna TEA, w składzie Kinga Karp, Elżbieta Kielak, Michał Pawlęga, Agnieszka Sznajder i Hanna Zielińska, zdecydowała o przyznaniu następujących certyfikatów:

Dominika Cieślikowska - Certyfikat jakości prowadzenia szkoleń antydyskryminacyjnych III stopnia oraz Certyfikat superwizorki jakości prowadzenia szkoleń antydyskryminacyjnych; otrzymane: 2.12.2016, ważne do: 2.12.2021.

Jan Świerszcz - Certyfikat jakości prowadzenia szkoleń antydyskryminacyjnych II stopnia; otrzymany: 21.12.2016, ważny do: 21.12.2021.


Informujemy, że system certyfikacji decyzją zarządu został zawieszony (Uchwała nr Z/15/2016), w związku z czym nie ma możliwości rozpoczęcia procedury certyfikacyjnej.

 


 

Certyfikacja trenerska stanowi proces potwierdzania kompetencji trenerskich osób prowadzących szkolenia/warsztaty/treningi antydyskryminacyjne. W procesie certyfikacji trenerskiej można było uzyskać certyfikaty jakości prowadzenia szkoleń zgodnie ze standardami określonymi w dokumencie „System Certyfikacji Trenerskiej Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej” – certyfikat I, II lub III stopnia oraz status superwizorki/superwizora TEA.

 

Do certyfikacji zachęcane były wszystkie członkinie i wszystkich członków TEA, które/którzy wypełniałą obowiązki statutowe członkini/członka Stowarzyszenia, tj.:

a) biorą aktywny udział w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b) uczestniczą w Walnych Zgromadzeniach,

c) przestrzegają statutu, standardów, kodeksu etycznego i uchwał władz Stowarzyszenia,

d) regularnie opłacają składki członkowskie.

 

Procedura certyfikacyjna prowadzona była przez Komisję Certyfikacyjną, powoływaną przez Zarząd TEA i pracującą według Regulaminu Pracy Komisji Certyfikacyjnej.

 

Skład Komisji Certyfikacyjnej (wrzesień 2015 - styczeń 2017):

Kinga Karp

Elżbieta Kielak

Agnieszka Sznajder

Michał Pawlęga

Hanna Zielińska

 

Dokumenty opisujące proces certyfikacji:

System Certyfikacji Trenerskiej TEA 

Procedura Certyfikacji Trenerskiej TEA

Procedura odnawiania certyfikatu 

Regulamin Komisji Certyfikacyjnej

 

PROJEKT: poleznaku.pl
Strona powstała w ramach grantu instytucjonalnego Fundacji im. Stefana Batorego
Wszelkie prawa zastrzeżone ©, tea.org.pl
serwis wykonany przez Jassmedia